Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Trắc nghiệm TNTHPT

Đáp án đề thi tốt ngiệp môn Sinh học 2013

Ngày thứ 2 thi tốt nghiệp với 2 môn Địa lí và Sinh học, chúc các sỉ tử làm bài thi thật tốt.
Đề 847
1D 2B 3A 4D 5D 6C 7B 8C 9A 10B 11C 12A 13B 14B15B 16D
17C 18B 19A 20B 21D 22D 23B 24C 25C 26A 27D 28D 29A 30A
31B 32C 33A 34C 35D 36C 37A 38C 39A 40A

Đáp án phần nâng cao: 41D 42D 43D 4A 45D 46D 47C 48A

Đề thi thử tốt nghiệp môn Sinh học 2013

Xin giới thiệu đến các bạn đề thi thử tốt nghiệp THPT môn sinh học 2013 của trường THCS - THPT BÁc Ái - Tp HCM. 
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TPHCM TRƯỜNG THPT DL BÁC ÁI

ĐỀ THI MÔN SINH Thời gian làm bài:  60 phút;

Một số đề thi thử tốt nghiệp Sinh học 2013

ĐỀ LUYỆN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH ĐỀ SỐ 1
A. PHẦN CHUNG (Dành cho tất cả thí sinh- từ câu 1- 32)

Câu  1:Sao chép bán bảo tồn là cơ chế sao chép A.  một mạch mới được tổng hợp liên tục, còn mạch mới thứ hai tổng hợp thành từng đoạn Okazaki, rồi được nối lạivới nhau nhờ enzime nối. B.  một mạch mới được tổng hợp liên tục, còn mạch mới thứ hai tổng hợp không liên tục. C. một mạch mới được tổng hợp liên tục, còn mạch mới thứ hai tổng hợp thành từng đoạn D. một mạch mới được tổng hợp từ nucleotit tự do, còn có nguồn gốc từ mẹ.

Đề thi tốt nghiệp môn Sinh học 2009

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2009 Môn thi : Sinh học (Mã đề 729) ------------
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32) Câu 1: Đặc điểm của các mối quan hệ hỗ trợ giữa các loài trong quần xã là A. các loài đều có lợi hoặc ít nhất không bị hại                   B. ít nhất có một loài bị hại C. tất cả các loài đều bị hại                                                  D. không có loài nào có lợi Câu 2: Nhân tố tiến hóa không làm thay đổi tần số alen nhưng lại làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể giao phối là        A. giao phối không ngẫu nhiên                                     B. các yếu tố ngẫu nhiên.        C. đột biến                                                                    D. di – nhập gen.

Trắc nghiệm trực tuyến đề Sinh học tốt nghiệp THPT 2011

Chúng tôi xin chuyển đến các bạn bộ đề thi tốt nghiệp môn Sinh học THPT năm 2011 dưới dạng làm bài trắc nghiệm trực tuyến để các bạn đánh giá lại khả năng của mình để chuẩn bị tốt hơn cho kì thi tốt nghiệp. Chúc các bạn đạt kết quả cao. Tổng số câu hỏi: 40 Thời gian làm bài: 60 phút.