Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Trắc nghiệm Di truyền

Bài tập trắc nghiệm phần đột biến gen Luyện thi Đại học môn Sinh

Dưới đây là tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm phần đột biến gen, các dạng thường có trong đề thi đại học - cao đẳng. Nếu chưa đủ tự tin làm bài, mời em xem qua công thức đột biến gen.

Câu 1: Gen B có 900 nuclêôtit loại ađênin (A) và 600 nuclêôtit loại guanin (G). Gen B bị đột biến dạng thay thế một cặp G– X bằng một cặp X– G trở thành alen b. Tổng số nuclêôtit của alen b là  A. 3000.                          B. 3600.                           C. 1500.                          D. 1800. Câu 2: Gen B có 900 nuclêôtit loại ađênin (A) và 600 nuclêôtit loại guanin (G). Gen B bị đột biến dạng thay thế một cặp T– A bằng một cặp A– T trở thành alen b. Chiều dài của alen b là  A. 2550Å.                       B. 5100Å.                        C. 1800Å.                       D. 3600Å.

Trắc nghiệm Sinh học 12: Ứng dụng di truyền học vào chọn giống

Câu 1: Tính trạng số lượng thường A. Ít chịu ảnh hưởng của môi trường B. Có mức phản ứng hẹp C. Không xác định được bằng cách cân, đo, đong, đếm D. Do nhiều gen quy định
Câu 2: Đột biến nào sau đây không di truyền? A. Đột biến gen B. Đột biến NST
C. Biến dị tổ hợp D. Thường biến

Câu 3: Mức phản ứng A. Là sự mềm dẻo của kiểu hình B. Không di truyền được C. Là tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau D. Không thay đổi đối với các tính trạng có kiểu gen khác nhau
Câu 4: Tính trạng nào sau đây ở bò có mức phản ứng hẹp? A. Khối lượng cơ thể B. Tốc độ sinh trưởng C. Sản lượng sữa D. Tỉ lệ mỡ trong sữa.
Câu 5: Ở người, kiểu gen Bb biểu hiện hói đầu ở nam còn nữ thì không biểu hiện. Tính trạng này A. do gen tế bào chất quy định B. do gen nằm trên NST giới tính quy định C. bị ảnh hưởng bởi giới tính. D. bị hạn chế bởi giới tính
Câu 6: Phát biểu nào không đúng về mức phản ứng A. Mức phản ứng được di truyền B. Trong một kiểu gen, các gen có chung mức phản ứng. C. Tính trạng số lượn…

Sinh học 12: Bài tập tắc nghiệm ADN

1. Gen dài 3488,4A0 chứa bao nhiêu Nu? A.1026 B.2052  C.3078 D.1539 2. Có bao nhiêu cặp nucleotic chứa  trong 1 gen không phân mảnh dài 0,3264 Mm?A.1920    B.319   C.960   D. 3840 3. Gen có khối lượng 783x103đvC chứa bao nhiêu nucleotic? A. 7830      B. 7118     C. 1305      D. 2610 4. Một gen có 102 chu kì xoắn, gen này có bao nhiêu nucleotic? A. 2040   B. 1020     C. 3060       D. 3468

Trắc nghiệm Sinh học 12: Di truyền người

Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn bộ câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến phần di truyền người. Chúc các bạn học tốt

Trắc nghiệm Sinh học 12: Di truyền quần thể

Chúng tôi xin giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm trưcj tuyến phần quần thể. Ở phần này gồm chủ yếu các câu hỏi bài tập dạng cơ bản và nâng cao, phù hợp cho những bạn mong muốn hiểu sâu hơn về Sinh học và Ôn luyện Đại học - Cao đẳng môn Sinh học.
Các bạn có thể xem thêm lí thuyết di truyền quần thể và câu hỏi tắc nghiệm online di truyền quần thể (đợi 5 giây và nhấn skip ad)

Trắc nghiệm sinh học 12: Cấu trúc di truyền quần thể 1

Chúng tôi xin giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến phần cấu trúc di truyền quần thể và phần cân bằng di truyền quần thể. Ở bộ câu hỏi này gồm 50 câu và không hạn chế thời gian làm bài. Các bạn chú ý làm bài cẩn thận.
Chúc các bạn đạt kết quả tốt!!

Bài tập nâng cao di truyền quần thể

Chúng tôi xin giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến luyện thi Đại học - Cao đẳng môn Sinh học phần di truyền quần thể nâng cao.
Trước khi bắt đầu, bạn có thể xem lại lí thuyết di truyền quần thể nâng cao (chờ 5 giây sau đó nhấn skip ad)

Trắc nghiệm Sinh học 12: Cân bằng di truyền quần thể

Chúng tôi xin giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến môn Sinh học phần cấu di truyền di truyền của quần thể cân bằng ( Định luật Hacdi - Vanbec)

Câu hỏi trắc nghiệm phần các đặc trưng di truyền quần thể

Chúng tôi xin giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến phần các đặc trưng di truyền của quần thể

Cách giải nhanh một số dạng bài trắc nghiệm quy luật di truyền

Trong đề thi tuyển Sinh Đại học - Cao đẳng trong các năm vừa qua, tỉ lệ các câu hỏi trắc nghiệm dạng bài tập các quy luật di truyền chiếm tỉ lệ khá lớn và thường là những câu khó. Do vậy nếu không biết cách để giải nhanh các dạng bài tập này, các sĩ tử sẽ mất rất nhiều thời gian và khó để đạt điểm cao. Vì vậy, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một số phương pháp để giải nhanh các dạng bài tập này. 1.  Quy luật phân li độc lậpQuy luật này có nhiều dạng bài tập nhưng chỉ cần các bạn nắm nguyên tắc đối với lai nhiều tính trạng bao giờ cũng tách riêng từng tính trạng để xét riêng rẽ kiểu gen, kiểu hình thì dạng bài phân li độc lập sẽ được giải dễ dàng. Sau đây tôi xin giới thiệu một số dạng bài tập phân li độc lập có thể áp dụng nguyên tắc này:  - Dạng 1: Tính tỉ lệ kiểu gen, kiểu hìnhVí dụ : Trong trường hợp mỗi gen qui định một tính trạng và tính trạng trội là trội hoàn toàn, cơ thể có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn sẽ thu được đời con có số kiểu gen và kiểu hình tối đa là 

Trắc nghiệm Sinh học 12: Di truyền người

Câu 1: Phương pháp nghiên cứu phả hệ là  A. nghiên cứu những dị tật và những bệnh di truyền bẩm sinh liên quan tới các đột biến nhiễm sắc thể.  B. nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường đối với một kiểu gen đồng nhất.  C. nghiên cứu những dị tật và những bệnh di truyền bẩm sinh liên quan tới các đột biến gen.  D. theo dõi sự di truyền của một tính trạng nhất định trên những người thuộc cùng một dòng họ qua nhiều thế hệ. (Cao đẳng – 2007) Câu 2: Phương pháp không được áp dụng trong nghiên cứu di truyền người là  A. lai và gây đột biến.

Trắc nghiệm trực tuyến Sinh học 12: Phần chọn giống

Những câu hỏi trắc nghiệm được biên soạn dựa vào đề tuyển sinh Đại học - Cao đẳng của Bộ giáo dục nhằm giúp các em học sinh ôn tập theo chuyên đề chọn giống.

Trắc nghiệm Sinh học 12: Chọn giống vật nuôi - cây trồng 3

Câu 1: Trình tự các khâu của kỹ thuật cấy gen là 
A. cắt và nối ADN của tế bào cho và ADN plasmít ở những điểm xác định, tạo ADN tái tổ hợp - chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận - tách ADN của tế bào cho và plasmit ra khỏi tế bào.  B. tách ADN của tế bào cho và plasmit ra khỏi tế bào - cắt và nối ADN của tế bào cho và ADN plasmít ở những điểm xác định, tạo ADN tái tổ hợp - chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.  C. cắt và nối ADN của tế bào cho và ADN plasmít ở những điểm xác định, tạo ADN tái tổ hợp - tách ADN của tế bào cho và plasmit ra khỏi tế bào - chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận. 

Trắc nghiệm trực tuyến phần phiên mã - dịch mã

Trắc nghiệm trực tuyến ADN - Gen - Mã di truyền

Trắc nghiệm trực tuyến phần ADN - ARN

Trắc nghiệm trực tuyến phần Đột biến gen

Trắc nghiệm Sinh học 12: Chọn giống vật nuôi - cây trồng 2

Câu 1: Trong chọn giống, người ta ít sử dụng phương pháp gây đột biến bằng các tác nhân vật lý, hoá học đối với  A. vật nuôi.                                                             B. vật nuôi, cây trồng.  C. vi sinh vật, vật nuôi.                                           D. vi sinh vật, cây trồng. (Cao đẳng – 2007) Câu 2: Cônsixin gây đột biến đa bội vì trong quá trình phân bào nó cản trở

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12: Chọn giống vật nuôi - cây trồng

Câu 1: Trong chọn giống, người ta sử dụng phương pháp giao phối cận huyết và tự thụ phấn chủ yếu để 
A. kiểm tra kiểu gen của giống cần quan tâm.  B. tạo giống mới.  C. củng cố các đặc tính tốt, tạo dòng thuần chủng.  D. cải tiến giống có năng suất thấp.

Trắc nghiệm Sinh học 12: Cấu trúc di truyền quần thể 2

Chúng tôi xin giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm online phần cấu trúc di truyền quần thể