Header Ads

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tế bào học. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tế bào học. Hiển thị tất cả bài đăng

Quang hợp

tháng 1 09, 2013
I. Những khái niệm chung về quang hợp 1. Khái niệm quang hợp Quang hợp là một khái niệm tổng quát về quá trình sử dụng năng lượng ...Read More

Hô hấp tế bào

tháng 1 09, 2013
Hô hấp là quá trình phân huỷ các chất hữu cơ để giải phóng năng lượng cung cấp cho cơ thể hoạt động. Từ năng lượng giải phóng do phân huỷ...Read More