Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Học Sinh giỏi

Đề thi học Sinh giỏi môn Sinh học năm 2012

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 TRƯỜNG THPT ĐẶNG HUY TRỨ NĂM HỌC 2012-2013 Môn: SINH HỌC (ĐỀ TRẮC NGHIỆM) Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)


PHẦN 01 : TRẮC NGHIỆM MCQ

Câu1: NÕu mét chuçi polypeptit ®­îc tæng hîp tõ tr×nh tù mARN d­íi ®©y, th× sè axit amin cña nã sÏ lµ bao nhiªu? 5’ – XGAUGUUXXAAGUGAUGXAUAAAGAGUAGX – 3 A. 8.              B. 6.        C. 5                  D. 9

Đề thi Olympic Sinh học 10 năm 2007

KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4
LẦN THỨ XIII TẠI THÀNH PHỐ HUẾ ĐỀ THI MÔN  SINH HỌC LỚP 10
Thời gian làm bài 180’ Câu I. (6,0 điểm)

Đề thi và đáp án Olympic Sinh học 2007

KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4 LẦN THỨ XIII TẠI THÀNH PHỐ HUẾ
ĐỀ THI MÔN SINH HỌC - LỚP 11 Thời gian làm bài 180’.
Chú ý: Mỗi câu hỏi thí sinh làm trên 01 tờ giấy riêng biệt

Đề thi olympic Sinh học 2009 - 2010

ĐỀ THI OLYMPIC HỌC SINH GIỎI LỚP 11 Năm học  2009 – 2010                                Môn:         Sinh học Thời gian:  90 phút        Ngày thi:   16-03-2010
Câu 1(4điểm) a. Nước trong cây được vận chuyển như thế nào? Vì sao nước có thể vận chuyển ngược chiều trọng lực lên cao hàng chục mét?

Đề HSG Hà Nam năm 2011 - 2012

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NAM

ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2011 – 2012 Môn: Sinh học Thời gian làm bài : 180 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề thi gồm có 02 trang)
Câu 1 (2 điểm) a. Cho biết vai trò của các loại enzim tham gia vào quá trình nhân đôi ADN. b. Sự khác nhau cơ bản giữa quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực và sinh vật nhân sơ (E.coli)?

Đề HSG trường THPT Buôn Ma Thuột

Đề bồi dưỡng HSG phần Tế bào