Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Di truyền

Một số công thức sinh học Nguyên phân - Giảm phân

Dưới đây là một số công thức sinh học phần nguyên phân và giảm phân
I. NGUYÊN PHÂN 1. Tính số NST, crômatit, tâm động trong nguyên phân a, Nguyên phân
Kì trung gian Kì đầu Kì giữa Kì sau Kì cuối Số NST đơn 0 0 0 4n 2n Sô NST kép 2n

Tài liệu luyện thi đại học môn Sinh 2015 toàn bộ chương trình

Tài liệu luyện thi Đại học cao đẳng năm học 2015 được biên soạn bởi thầy Lê Đình Hưng với toàn bộ chương trình được thiết kế ngắn gọn, dễ học nhưng đầy đủ kiến thức. Với tài liệu này, hi vọng các sỉ tử thi Đại học - Cao đẳng 2015 môn sinh học sẽ học tốt hơn và tự tin làm bài.

Đây là món quà mà Zsinhhoc gửi đến toàn bộ các em học sinh lớp 12 có nguyện vọng thi khối B, chúc các em thi tốt.

Phân loại và cách giải các dạng bài tập liên kết và hoán vị gen

Các dạng bài tập liên kết và hoán vị gen là một trong những dạng bài tập khó đối với chương trình sinh học 12. 
Tổng hợp lí thuyết và bài tập ở dưới được trích từ chương trình của khóa luyện thi sinh học của Sinhk33.com
Học thử miễn phí tại đây

Cách tính số kiểu gen ở đời con có tỉ lệ số alen trội/lặn từ phép lai khi biết kiểu gen bố mẹ .

1. Khi bố mẹ đều có kiểu gen dị hợp giống nhau Nguyên tắc: Dựa vào quy tắc nhân xác suất. Ví dụ: Bố mẹ đều dị hợp AaBbDdEe, cho P giao phối với nhau thu được F1, tính tỉ lệ kiểu gen ở F1 có: a, 4 alen trội b, 3 alen trội c, 4 alen lặn Giải: Ta thấy bố và mẹ đều dị hợp, và xét riêng phép lai trên mỗi cặp gen Aa x Aa, Bb x Bb, Dd x Dd, Ee x Ee thì đều cho alen trội và lặn với tỉ lệ 1 : 1.

Sơ đồ tư duy môn Sinh học 12: ADN, gen, mã di truyền

Kiến thức lý thuyết phần Di truyền học của Sinh học 12 khá trừu tượng và khó học, do vậy Sinhk33.com sẽ lần lượt giới thiệu đến các bạn các sơ đồ tư duy thuộc phần Di truyền học, chúc các bạn học tốt.
Để xem hình lớn, bạn hãy click vào hình để xem hình lớn hơn, khi xem hình lớn, bạn có thể tải về bằng cách nhấn lưu hình để lưu về máy.

Tỉ lệ phân li của các quy luật di truyền

Các dạng bài tập di truyền có thể nói là dạng bài tập khó đối với các si tử chuẩn bị thi tốt nghiệp và đại học, cao đẳng. Do vậy, hôm nay Sinhk33.com xin giới thiệu đến các bạn cách nhận diện các quy luật di truyền một cách tổng hợp dựa trên tỉ lệ các kiểu gen, kiểu hình. Chúc các bạn học tốt.

Phân biệt đồng sinh cùng trứng và đồng sinh khác trứng

Đồng sinh cùng trứng Đồng sinh khác trứng - Do một trứng và một tinh trùng thụ tinh tạo thành hợp tử, sau đó hợp tử tách thành hai hay nhiều phôi. - Giới tính, kiểu gen giống nhau hoàn toàn. - Do hai hay nhiều tinh trùng thụ tinh với hai hay nhiều trứng tạo thành hai hay nhiều hợp tử và phát triển thành hai hay nhiều phôi.
- Giới tính có thể giống hoặc khác nhau, kiểu gen khác nhau, kiểu hình giống như anh chị em ruột


Sau đây Sinhk33.com xin dành tặng các bạn sơ đồ tư duy để phân biệt đồng sinh cùng trứng và đồng sinh khác trứng.

Cách nhận diện các quy luật di truyền

Để giải được các bài tập di truyền, trước hết các bạn cần nhận diện được các quy luật di truyền một cách rõ ràng. 
Sinhk33.com xin giới thiệu đến các bạn cách nhận diện các quy luật di truyền đơn giản như sau:Phương pháp giải bài tập quy luật di truyền tổng hợp

Các dạng bài tập quy luật di truyền dạng tổng hợp vừa liên kết gen vừa phân li độc lập hoặc tương tác gen hay vừa liên kết giới tính vừa tương tác gen, liên kết gen và tương tác gen, hoán vị gen và tương tác gen. Để giải được dạng bài tập này bao giờ các bạn cũng nên tách riêng từng tính trạng (cặp gen) ra để giải.

1. Các tính trạng chịu sự chi phối của quy luật phân li độc lập và liên kết - hoán vị gen Ví dụ 1: P chứa 3 cặp gen dị hợp khi giảm phân thấy xuất hiện 8 loại giao tử với số liệu như sau: ABD: 20     aBD: 180 ABd: 180    aBd: 20 AbD: 20      abD: 180 Abd: 180     abd: 20 Biện luận và viết kiểu gen P

Phương pháp giải bài tập quy luật phân li độc lập

Cách giải bài tập quy luật phân li độc lập
1. Xác định quy luật di truyền - Dựa vào tỉ lệ kiểu hình đời con phù hợp với kiểu hình đặc thù của phân li độc lập như 9/16, 3/16 hay 1/16.
- Dựa vào phương pháp nhân xác suất tỉ lệ của hai tính trạng. Nếu tính trạng chung giống với tỉ lệ bài cho thì các gen di truyền theo quy luật phân li độc lập.
Ví dụ 1: Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 gồm 4 kiểu hình, trong đó kiểu hình thân cao, hạt dài chiếm 18,75%. Biết mỗi gen quy định một tính trạng, các tính trạng trội là trội hoàn toàn và không có hoán vị gen. Xác định quy luật chi phối phép lai trên.
Giải: Ta có kiểu hình thân cao hạt dài chiếm 18,75% = 3/16 = 3/4x1/4 là tổ hợp của phép lai một tính trạng trội và một tính trạng lặn. Đây là tỉ lệ của phân li độc lập.
Ví dụ 2: Ở chó, màu lông đen là trội hoàn toàn so với màu lông trắng, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài. Cho lai chó lông đen, ngắn với chó lông đen dài được 29 lông đen, ngắn; 31 đen, dài; 9 trắng ngắn và 11 trắng dài. Hãy xác định quy…