Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Đề thi Đại học - CĐ

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi Đại học 2016 môn Sinh học

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi đại học môn sinh học 2016 

Câu 1: Hợp tử được hình thành trong trường hợp nào sau đây có thể phát triển thành thể đa bội lẻ? A. Giao tử (n) kết hợp với giao tử (n + 1). B. Giao tử (n - 1) kết hợp với giao tử (n + 1). C. Giao tử (2n) kết hợp với giao tử (2n). D. Giao tử (n) kết hợp với giao tử (2n).

Hướng dẫn chi tiết đáp án môn Sinh học đề thi Đại học 2013

Đề thi Đại học môn Sinh học 2013 là một trong những đề thi khá khó có nhiều câu đánh đố. Việc học tập qua các bộ đề Sinh học cho các em học sinh chuẩn bị luyện thi môn sinh học là điều cần thiết.

Nhằm giúp các em tìm cách giải được các bài tập khó, blog sinh học xin giới thiệu đến các em Hướng dẫn đáp án Môn Sinh học đề thi đại học năm 2013. Chúc các em học được nhiều kiến thức bổ ích.

Đáp án đề thi tuyển sinh đại học môn Sinh học 2013

Đề thi thử Đại học môn Sinh học 2013

Câu 1: Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, một gen quy định một tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn. Tính theo lí thuyết phép lai AaBbDdEe x AaBbDdEe sẽ cho số cá thể mang kiểu gen có 2 cặp đồng hợp trội và 2 cặp dị hợp chiếm tỉ lệ
(A) 9/64.
(B) 27/64
(C) 81/256
(D) 3/32

Đề thi thử Đại học môn Sinh học 08 (có đáp án)

Sinhk33.com xin giới thiệu đề thi thử Đại học môn Sinh học số 08. Theo đánh giá, đề này khá hay và có khá nhiều câu khó.

Chúc các bạn làm bài thi tốt!

Đề thi thử đại học môn Sinh học 07 (có đáp án)

Sinhk33.com xin giới thiệu đến các bạn đề thi thử đại học 07 của trường THPT Lê Hồng Phong - Thanh Hóa. Theo đánh giá thì đây là một đề vừa tầm và cũng có nhiều câu khá hay. 


Đề thi thử đại học môn Sinh học 06 (có đáp án)

TRƯỜNG THPT LAM KINH ĐỀ THI THỬ ĐH & CĐ ( ĐỢT I) NĂM HỌC 2010 - 2011 Môn thi: Sinh học                     Ngày thi : Thời gian làm bài:  90 phút ( Không kể thời gian phát đề) PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ  THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Xét cặp NST giới tính XY, ở 1 tế bào sinh tinh sự phân li của cặp NST giới tính này ở lần giảm phân I sẽ tạo ra giao tử A. XX và YY                    B. XY và O                       C.Y và O                           D. X và O