Sinh học online, giải trí hài hước

Hiển thị các bài đăng có nhãn Đề thi Đại học - CĐ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đề thi Đại học - CĐ. Hiển thị tất cả bài đăng

Hướng dẫn chi tiết đáp án môn Sinh học đề thi Đại học 2013

Đề thi Đại học môn Sinh học 2013 là một trong những đề thi khá khó có nhiều câu đánh đố. Việc học tập qua các bộ đề Sinh học cho các em học sinh chuẩn bị luyện thi môn sinh học là điều cần thiết.

Nhằm giúp các em tìm cách giải được các bài tập khó, blog sinh học xin giới thiệu đến các em Hướng dẫn đáp án Môn Sinh học đề thi đại học năm 2013. Chúc các em học được nhiều kiến thức bổ ích.

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi Đại học 2016 môn Sinh học

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi đại học môn sinh học 2016 


Câu 1: Hợp tử được hình thành trong trường hợp nào sau đây có thể phát triển thành thể đa bội lẻ?
A. Giao tử (n) kết hợp với giao tử (n + 1).
B. Giao tử (n - 1) kết hợp với giao tử (n + 1).
C. Giao tử (2n) kết hợp với giao tử (2n).
D. Giao tử (n) kết hợp với giao tử (2n).

Đáp án đề thi tuyển sinh đại học môn Sinh học 2013

Đề thi thử Đại học môn Sinh học 2013

Câu 1: Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, một gen quy định một tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn. Tính theo lí thuyết phép lai AaBbDdEe x AaBbDdEe sẽ cho số cá thể mang kiểu gen có 2 cặp đồng hợp trội và 2 cặp dị hợp chiếm tỉ lệ
Đề thi thử Đại học môn Sinh học 08 (có đáp án)

Sinhk33.com xin giới thiệu đề thi thử Đại học môn Sinh học số 08. Theo đánh giá, đề này khá hay và có khá nhiều câu khó.

Chúc các bạn làm bài thi tốt!

Đề thi thử đại học môn Sinh học 07 (có đáp án)

Sinhk33.com xin giới thiệu đến các bạn đề thi thử đại học 07 của trường THPT Lê Hồng Phong - Thanh Hóa. Theo đánh giá thì đây là một đề vừa tầm và cũng có nhiều câu khá hay. Đề thi thử đại học môn Sinh học 06 (có đáp án)

Đề thi thử đại học
TRƯỜNG THPT LAM KINH
ĐỀ THI THỬ ĐH & CĐ ( ĐỢT I) NĂM HỌC 2010 - 2011
Môn thi: Sinh học                     Ngày thi :
Thời gian làm bài:  90 phút ( Không kể thời gian phát đề)
PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ  THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)

Câu 1: Xét cặp NST giới tính XY, ở 1 tế bào sinh tinh sự phân li của cặp NST giới tính này ở lần giảm phân I sẽ tạo ra giao tử
          A. XX và YY                    B. XY và O                       C.Y và O                          
D. X và O

Đề thi thử đại học môn sinh học 05 (có đáp án)


Đề thi thử đại học môn sinh học
  
THI THỬ ĐẠI HỌC – MÔN SINH HỌC
Thời gian làm bài : 90 phút
                                                               Số câu trắc nghiệm : 50

Câu 1: Nhân tố vô sinh đóng vai trò quan trọng đối với quần xã là:
A. Hoang mạc                                 C. Rừng lá ôn đới
B. Đồng rêu đới lạnh                       D. A và B đúng
Câu 2: Hiệu quả tác động của chọn lọc tự nhiên đối với các đột biến gen xảy ra chủ yếu ở mức nào?
A. Kiểu hình                  B. ADN                         C. Prôtêin                       D. Kiểu gen

Đề thi thử đại học môn Sinh học 04 (có đáp án)


Thi thử đại học môn sinh học
Blog Sinh học Online xin giới thiệu đề thi thử đại học - cao đẳng môn Sinh học số 04. Đề này được đánh giá mức độ khó, có nhiều câu hỏi có khả năng phân loại cao. 
Chúc các bạn làm bài tốt.
Đáp án ở file đính kèm cuối bài.
Sắp tới chúng tôi sẻ cập nhật thành dạng trắc nghiệm trực tuyến giúp các bạn thuận tiện hơn trong việc làm bài, ngay sau khi làm bài sẽ có đáp án và chấm điểm trực tiếp. 

Sở GD và ĐT Thanh Hóa                          THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I. Năm học 2010 - 2011
        Trường THPT Lê Hồng Phong                                     Môn: Sinh học
           (Đề thi gồm  7   trang)                                                     Thời gian làm bài 90 phút
                                                                          MÃ ĐỀ:   127
Họ và tên thí sinh:...........................................................
Số báo danh:       .....................................................

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
  1/ Một tế bào sinh dục cái có kiểu gen AaBBDdEeffXY khi giảm phân bình thường cho số loại giao tử là
    a  2.                                   b  8.                                   c   1.                                   d  16.

Đề thi thử đại học môn Sinh học 03 (có đáp án)

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT SỐ 1 NGHĨA HÀNH
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2011-2012
MÔN SINH HỌC (Ngày 22/3/2012)
Thời gian làm bài: 90 phút
Họ, tên thí sinh:........................................................................LỚP 12 C.........................
Mã đề: 141
thi đại học
 PHẦN A. (Phần bắt buộc): Dành chung cho thí sinh học chương trình cơ bản và nâng cao;
Gồm 40 câu, từ câu 1 đến câu 40
Câu 1. Trong bảng mã di truyền của mARN có: mã kết thúc: UAA, UAG, UGA; mã mở đầu: AUG. U được chèn vào giữa vị trí 9 và 10 (tính theo hướng từ đầu 5'- 3') của mARN dưới đây: 5'- GXU AUG XGX UAX GAU AGX UAG GAA GX- 3'. Khi nó dịch mã thành chuỗi polipeptit thì chiều dài của chuỗi là (tính bằng axit amin):
       A. 5.                                   B. 8.                               C. 4.                                D. 9.
 Câu 2. Cho biết mỗi tính trạng do 1 gen quy định và tính trạng trội là trội hoàn toàn. ở phép lai: (AB//ab)Dd x (AB//ab)dd, nếu xảy ra hoán vị gen ở cả 2 giới với tần số là 20% thì kiểu hình A-B-D-  ở đời con chiếm tỷ lệ:

Đề thi thử Đại học môn Sinh học 02 (Có đáp án)

Blog Sinh học Online xin giới thiệu đến các bạn đề thi thử đại học - cao đẳng môn Sinh học 02. Đây là đề thi thử lần 2 năm học 2011 - 2012 của trường THPH Chuyên Trần Phú (Hải Phòng).

Chúc các bạn làm bài tốt

Họ, tên thí sinh:..........................................................................

Số báo danh:...............................................................................

Chọn 1 câu trả lời đúng nhất trong các phương án nêu ra!

trắc nghiệmCâu 1: Dạng đột biến nào sau đây có thể làm cho 2 gen alen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể?
A. Đảo đoạn.                                                      B. Chuyển đoạn tương hỗ.
C. Lặp đoạn.                                                       D. Chuyển đoạn không tương hỗ.
Câu 2: Điều nào dưới đây không đúng đối với di truyền ngoài NST?
A. Vai trò của mẹ lớn hơn hoàn toàn vai trò của bố đối với sự di truyền tính trạng.
B. Di truyền tế bào chất không có sự phân tính ở các thế hệ sau.
C. Mọi hiện tượng di truyền theo dòng mẹ đều là di truyền tế bào chất.

Đề thi thử đại học môn Sinh học 01 (Có đáp án)

Blog Sinh học Online xin giới thiệu đề thi thử Đại học Môn Sinh học. Hi vọng đề thi sẽ là tài liệu bổ ích cho các bạn chuẩn bị bước vào kì thi đại học. Đề thi này tập trung chủ yếu ở phần Di truyền học và theo đánh giá của chúng tôi thì đây là dạng đề dễ.

Các bạn yên tâm vì mỗi đề thi đều được chúng tôi kiểm duyệt và có chỉnh sửa một vài chi tiết cho hợp lí hơn trước khi đăng lên Blog Sinh học Online.

Nếu có bất kì thắc mắc hay góp ý gì, bạn hãy để lại nhận xét ở cuối bài viết, chúng tôi sẻ trả lời bạn sớm nhất.

Sau khi làm bài, nếu bạn muốn kiểm tra lại, hãy tải đáp án theo link ở cuối bài viết.

Chúc các bạn làm bài tốt!

Hướng dẫn đáp án chi tiết đề thi Đại học môn Sinh học năm 2012Dai hoc su pham ha noi
Mã đề thi 279
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:............................................................................  
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; các gen phân li độc lập. Cho hai cây đậu (P) giao phấn với nhau thu được F1 gồm 37,5% cây thân cao, hoa đỏ; 37,5% cây thân thấp, hoa đỏ; 12,5% cây thân cao, hoa trắng và 12,5% cây thân thấp, hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu gen ở F1 là:
A. 3:1:1:1:1:1. 
B. 3:3:1:1. 
C. 2:2:1:1:1:1. 

Trắc nghiệm trực tuyến đề thi Đại học môn Sinh học năm 2010

trac nghiem online sinh hoc

Chúng tôi xin giới thiệu đề thi Đại học môn Sinh học năm 2010 được thiết kế dạng trắc nghiệm online giúp các bạn làm bài và tự đánh giá khả năng của mình.
Ở đây chúng tôi thiết kế gồm 50 câu, chỉ thiết kế phần chung và phần dành cho chương trình cơ bản. Thời gian làm bài 90 phút. Chúc các bạn làm bài đạt điểm cao.

Trắc nghiệm trực tuyến đề thi tuyển sinh Đại học môn Sinh học 2011

Trac nghiem truc tuyen luyen thi dai hoc mon sinhThử sức với Đề thi tuyển sinh Đại học môn Sinh học năm 2011 bằng trắc nghiệm trực tuyến.
Ôn thi trực tuyến đang là xu hướng chính của thời đại bùng nổ công nghệ thông tin ngày nay. Nắm bắt được nhu cầu trên, chúng tôi đã và sẽ tiếp tục thiết kế nhiều câu hỏi trực tuyến hơn nữa để phục vụ việc học và ôn thi của các bạn.

Trắc nghiệm trực tuyến đề thi tuyển sinh Đại học Sinh học năm 2012

Trac nghiem truc tuyen mon Sinh hoc
Mời các bạn cùng thử sức với Trắc nghiệm trực tuyến Đề thi Đại học môn Sinh học năm 2012 .
Các bạn chú ý rằng phần mềm sẽ không cho các bạn thay đổi đáp án, do vậy các bạn nên suy nghĩ, tính toán kĩ trước khi chọn đáp án.
Để bắt đầu hãy nhập tên bạn và nhấn "Start" để làm bài.
 Chúc các bạn đạt kết quả tốt. Thời gian làm bài 90 phút. 

Đề thi Đại học môn sinh năm 2011

Dai hoc
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) 
Câu 1: Giả sử ở một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 6, các cặp nhiễm sắc thể tương đồng 

Đề thi đại học Môn sinh học năm 2012

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Trong quần thể của một loài động vật lưỡng bội, xét một lôcut có ba alen nằm trên vùng tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và Y. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, số loại kiểu gen tối đa về lôcut trên trong quần thể là
A. 12. 
B. 15. 
C. 6.   
D. 9.

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...