Sinh học online, giải trí hài hước

Bài tập trắc nghiệm quá trình thụ tinh Sinh học 10 - 12

II– BÀI TẬP CƠ BẢN
Câu 1: Ở ruồi giấm, sự kết hợp giữa một tinh trùng có 4 NST với một trứng có 4 NST sẽ tạo ra hợp tử chứa bao nhiêu NST?
A. 2.
B. 4.
C. 6.
D. 8.
Câu 2: Trong một lần giao phối ở một loài, có 300 triệu tinh trùng của con đực tham gia thụ tinh, con cái rụng 2 trứng, cả 2 trứng này đều được thụ tinh thành công. Số hợp tử được tạo thành của quá trình trên là bao nhiêu?
A. 300000000.
B. 300000002.
C. 2.
D. 1.


III– LUYỆN TẬP

Câu 1: một loài, giả sử một lần thụ tinh có 100000 tinh trùng tham gia. Cá thể cái sau thụ tinh đẻ được 15 con với tỉ lệ sống của các hợp tử là 60%. Xác định số hợp tử được tạo thành.
A. 100000.
B. 25.
C. 100002.
D. 15.
Câu 2: Một thỏ cái đã sử dụng 12 tế bào sinh trứng phục vụ cho quá trình thụ tinh nhưng chỉ 50% trứng được thụ tinh. Tham gia vào quá trình này còn có 48 tinh trùng. Tính số hợp tử tạo thành.
A. 24.
B. 48.
C. 12.
D. 6.
Câu 3: Ở đậu tương, khả năng thụ tinh của noãn là 100%, của hạt phấn là 80%. Số tế bào sinh dục đực sơ khai và số tế bào sinh dục cái sơ khai cần thiết để tạo ra 10000 hạt đậu tương lần lượt là
A. 12500 và 10000.                                
B. 3125 và 10000.              
C. 3125 và 2500.                                    
D. 12500 và 250000.
Câu 4: Một tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân liên tiếp 5 đợt. Tất cả tế bào con đều trở thành tế bào sinh tinh. Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 6,25%. Số hợp tử được hình thành là
A. 8.
B. 4.
C. 6.
D. 2.
Câu 5: Để tạo ra 16 hợp tử, từ 1 tế bào sinh dục sơ khai cái nguyên phân liên tiếp 7 đợt, 50% tế bào con trở thành tế bào sinh trứng. Hiệu suất thụ tinh của trứng là
A. 12,5%.
B. 25%.
C. 50%.  
D. 100%.
Câu 6: Có một tế bào sinh dục sơ khai cái nguyên phân 6 lần. Tất cả tế bào con đều trở thành tế bào sinh trứng. Các trứng tạo ra đều tham gia thụ tinh. Biết hiệu suất thụ tinh của trứng bằng 18,75% và của tinh trùng là 6,25%. Số hợp tử được tạo thành và số tế bào giao tử đực tham gia thụ tinh là
A. 10 và 192.
B. 8 và 128.
C. 4 và 64.
D. 12 và 192.BÀI TẬP CƠ BẢN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
D
C


BÀI TẬP LUYỆN TẬP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
B
A
B
A
B
DKhông có nhận xét nào:

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...