Sinh học online, giải trí hài hước

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi đại học môn sinh học 2014

Đề thi môn Sinh học vào đại học năm 2014 là một đề thi khá khó với nhiều câu hỏi phân loại học sinh. Zsinhhoc xin giới thiệu đến các em Hướng dẫn chi tiết giải đề thi Đại học môn Sinh học 2014 để giúp các em tìm hiểu thêm một số dạng bài tập trắc nghiệm môn Sinh học để tự tin hơn cho kì thi tuyển sinh đại học - cao đẳng sắp tới.Câu 2: Ở sinh vật nhân thực, nguyên tắc bổ sung giữa G-X, A-U và ngược lại được thể hiện trong cấu trúc phân tử và quá trình nào sau đây?
(1) Phân tử ADN mạch kép
(2) phân tử tARN
(3) Phân tử prôtêin
(4) Quá trình dịch mã
A. (1) và (3)
B. (1) và (2)
C. (2) và (4)
D. (3) và (4)
Gợi ý: Nguyên tắc bổ sung giữa G-X, A-U và ngược lại được thể hiện trong cấu trúc và quá trình:  Phân tử tARN (2): phân tử tARN là một mạch polynuclêôtic gồm từ 80 – 100 đơn phân quấn trở lại ở một đầu, có các cặp bazơ nitơ liên kết theo nguyên tắc bổ sung (A-U; G-X và ngược lại).  Quá tình dịch mã (4): trong quá trình dịch mã các anticôđon liên kết bổ sung với các côđon cũng theo NTBS (A-U; G-X và ngược lại).

 Đáp án C

Câu 3: Khi nói về quần xã sinh vật, phát biểu nào sau đây không đúng? A. Quần xã càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn càng đơn giản. B. Phân bố cá thể trong không gian của quần xã tùy thuộc vào nhu cầu sống của từng loài. C. Mức độ đa dạng của quần xã được thể hiện qua số lượng các loài và số lượng cá thể của mỗi loài. D. Sinh vật trong quần xã luôn tác động lẫn nhau đồng thời tác động qua lại với môi trường.

Xem chi tiết: https://drive.google.com/file/d/0B05jBgKEkAVQUXFub00zZlBOX1k/view?usp=sharing

Không có nhận xét nào:

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...