Sinh học online, giải trí hài hước

Công thức Sinh học phần Quá trình phiên mã và cấu trúc ARN

Công thức sinh học phần Quá trình phiên mã và cấu trúc ARN theo chuẩn chương trình luyện thi đại học - cao đẳng môn sinh học. 


Nếu còn thắc mắc xin mời em xem lại lý thuyết về quá trình phiên mã và cấu trúc của ARN để hiểu rõ hơn nhé. 

Stt
Nội dung
Công thức
1
Số nuclêôtit của ARN
NARN= AARN+ UARN+ GARN+ XARN= NADN/2
2
Chiều dài ARN
LARN= LADN= NARN× 3,4Å= × 3,4Å
3
Khối lượng ARN
MARN= NARN× 300=  × 300 đvC
4
Số liên kết hoá trị nối nhóm phôtphat và đường trong mỗi nuclêôtit của ARN
HTnuARN= NARN
5
Số liên kết hoá trị nối nhóm phôtphat và đường giữa các nuclêôtit với nhau của ARN
HTlkARN= NARN– 1
6
Số liên kết hoá trị nối nhóm phôtphat và đường của ARN
HTARN= NARN– 1+ NARN= 2.NARN– 1
7
Mối quan hệ giữa:
+ Số nuclêôtit của ARN
+ Số nuclêôtit tự do cần dùng cho phiên mã
+ Số nuclêôtit mạch gốc và số nuclêôtit mạch bổ sung của ADN.
AARN= Atd= Tg= Abs
TARN= Ttd= Ag= Tbs
GARN= Gtd= Xg= Gbs
XARN= Xtd= Gg= Xbs
8
Mối quan hệ giữa số nuclêôtit trên ADN và số nuclêôtit trên ARN.
A= T= Tg+ Ag= AARN+ UARN
G= X= Xg+ Gg= GARN+ XARN
9
Tỉ lệ % giữa số nuclêôtit trên ADN và số nuclêôtit trên ARN.
%A= %T= (%AARN + %UARN)/2
%G= %X= (%GARN + %XARN)/2
10
Số phân tử ARN tạo ra qua k lần phiên mã
k
11
Tổng số nuclêôtit tự do cần dùng qua k lần phiên mã
Ntd= k× NARN

12
Số nuclêôtit tự do cần dùng qua k lần phiên mã
Atd= k.AARN= k.Tg
Utd= k.UARN= k.Ag
Gtd= k.GARN= k.Xg
Xtd= k.XARN= k.Gg
13
Số liên kết hiđrô bị phá vỡ qua k lần phiên mã
HPV= k× HADN
14
Số liên kết hoá trị hình thành qua k lần phiên mã
HTHT = k× (NARN– 1)
15
Số liên kết hoá trị trong các ARN qua k lần phiên mã
HTHT = k× (2NARN– 1)
16
Số kiểu bộ ba của mARN
(Số loại nuclêôtit của mARN)3 
17
Số mã di truyền của mARN
Số côđon= NARN/3= NADN/6
18
Ở sinh vật nhân thực, số mARN trưởng thành
(Số êxôn)!

Sau khi học xong lỹ thuyết và các công thức về toán phiên mã và cấu trúc ARN tại sao em không thử sức với bài tập trắc nghiệm phiên mã và cấu trúc ARN nhỉ? 
Tài liệu của thầy Lê Đình Hưng

Không có nhận xét nào:

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...