Sinh học online, giải trí hài hước

Công thức quá trình dịch mã và cấu trúc protêin

Công thức tính số axit amin trong quá trình dịch mã và cấu trúc protein. Để hiểu rõ hơn bản chất vấn đề, tôi đề nghị các bạn xem lại quá trình dịch mã và cấu trúc protein và hãy tự hình dung các công thức, sau đó xem lại các công thức tại bài viết này.


Chúc các em học tốtI– LÝ THUYẾT


Stt
Nội dung
Công thức
1
Số bộ ba mã hóa của mARN
= Số côđon– 1
2
Số axit amin cần để tổng hợp một chuỗi pôlipeptit
= Số côđon– 1
3
Số axit amin của chuỗi pôlipeptit tạo thành
= Số côđon– 2
4
Số axit amin cần cho dịch mã k lần
(hoặc cần cho k ribôxôm cùng dịch mã)
= k× (Số côđon– 1)
5
Số liên kết peptit tạo thành khi tổng hợp một chuỗi pôlipeptit
= Số côđon– 2
6
Số liên kết peptit tạo thành khi dịch mã k lần
(hoặc cần cho k ribôxôm cùng dịch mã)
= k× (Số côđon– 2)
7
Số liên kết peptit của chuỗi pôlipeptit
= Số côđon– 3
8
Số phân tử nước tạo ra khi tổng hợp một chuỗi pôlipeptit
= Số côđon– 2
9
Số phân tử nước tạo ra khi dịch mã k lần
(hoặc cần cho k ribôxôm cùng dịch mã)
= k× (Số côđon– 2)
10
Số lượt tARN tham gia tổng hợp một chuỗi pôlipeptit
= Số côđon– 1
11
Số lượt tARN tham gia dịch mã k lần
(hoặc cần cho k ribôxôm cùng dịch mã)
= k. (Số côđon– 1)

Tài liệu của thầy Lê Đình Hưng

Không có nhận xét nào:

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...