Sinh học online, giải trí hài hước

Bài tập trắc nghiệm Sinh học quá trình dịch mã và cấu trúc protein

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm sinh học luyện thi đại học phần quá trình dịch mã và cấu trúc protein. Đây là những dạng thường gặp trong các kì thi đại học - ca đẳng trong các năm gần đây. Để làm tốt bài tập phần này, tôi mong các em xem lại bài giảng về quá trình dịch mã để hiểu rõ hơn giúp cho việc nắm bắt lí thuyết và làm bài tập tốt hơn. II– BÀI TẬP CƠ BẢN

Câu 1: Một phân tử ADN dài 3060Å tham gia phiên mã và dịch mã một lần, số bộ ba mã hoá của mARN tạo thành là
A. 298.           
B. 598.                                      
C. 299.                                      
D. 599.
Câu 2: Một phân tử ADN có 90 vòng xoắn tham gia phiên mã và dịch mã một lần, số axit amin cần để tổng hợp chuỗi pôlipeptit là
A. 298.                                      
B. 598.                                      
C. 299.                                      
D. 599.
Câu 3: Một phân tử ADN có 180 nuclêôtit loại A, số nuclêôtit loại T chiếm 10% tổng số nuclêôtit. Phân tử ADN này tham gia phiên mã và dịch mã một lần, số axit amin của chuỗi pôlipeptit là
A. 297.                                      
B. 298.                                      
C. 299.                                      
D. 300.
Câu 4: Một phân tử ADN dài 5100Å tiến hành phiên mã 2 lần và dịch mã 5 lần, số axit amin cần cho quá trình trên là
A. 4980.         
B. 499.                                      
C. 498.                                      
D. 4990.
Câu 5: Một phân tử ADN có 1800 nu tham gia phiên mã và dịch mã một lần, số liên kết peptit tạo thành là
A. 298.           
B. 598.                                      
C. 299.                                      
D. 596.
Câu 6: Một phân tử ADN có 900 nu tham gia phiên mã 1 lần và dịch mã 5 lần, tổng số liên kết peptit tạo thành trong quá trình trên là
A. 740.                                      
B. 148.                                      
C. 750.                                      
D. 2250.
Câu 7: Một phân tử ADN có 1800 nu tham gia phiên mã và dịch mã một lần, số liên kết peptit của chuỗi pôlipeptit là
A. 297.                                      
B. 298.                                      
C. 299.                                      
D. 300.
Câu 8: Một phân tử ADN có 18000 nu tham gia phiên mã và dịch mã một lần, số phân tử nước tạo ra là
A. 9000.                                    
B. 6000.                                    
C. 5999.                                    
D. 5998.
Câu 9: Một phân tử ADN có 1800 nu tham gia phiên mã một lần và dịch mã bảy lần, số phân tử nước tạo ra là
A. 2079.                                    
B. 2086.                                    
C. 2093.                                    
D. 2100.
Câu 10: Một phân tử ADN có 1200 nu tham gia phiên mã và dịch mã một lần, số lượt tARN tham gia vào quá trình dịch mã là
A. 198.                                      
B. 398.                                      
C. 199.                                      
D. 399.
Câu 11: Một phân tử ADN có 3000 nu tham gia phiên mã và dịch mã 5 lần, số lượt tARN tham gia vào quá trình dịch mã này là
A. 499.                                      
B. 500.                                      
C. 3493.                                    
D. 3500.

III– LUYỆN TẬP

Câu 1: Phân tử mARN được phiên mã từ 1 gen có 3000 nuclêôtit tham gia dịch mã. Quá trình dịch mã có 5 ribôxôm cùng trượt qua 1 lần. Số axit amin môi trường cung cấp là bao nhiêu?
A. 2490.
B. 4995.
C. 2495.
D. 4990.
Câu 2: Số axit amin trong chuỗi pôlipeptit được tổng hợp từ phân tử mARN có 1500 nuclêôtit là
A. 499.
B. 498.
C. 248.
D. 249.
Câu 3: Một phân tử ADN có 1800 nu tham gia phiên mã và dịch mã một lần, số axit amin của phân tử prôtêin tạo thành là
A. 298.                                      
B. 598.                                      
C. 299.                                      
D. 599.
Câu 4: Một phân tử mARN có 300 nuclêôtit tiến hành dịch mã tạo thành chuỗi pôlipeptit, số axit amin cần có là
A. 48.                                        
B. 49.                                        
C. 98.                                        
D. 99.
Câu 5: Một phân tử mARN có chiều dài 5100Å, sau khi tiến hành dịch mã, prôtêin được tổng hợp sẽ có bao nhiêu axit amin?
A. 499 axit amin.        
B. 9500 axit amin.      
C. 498 axit amin.     
D. 600 axit amin.
Câu 6: Một chuỗi pôlipeptit gồm 498 axit amin, gen cấu trúc mã hóa chuỗi pôlipeptit này dài 5610Å, gen này có bao nhiêu nuclêôtit không được dịch mã
A. 300.                       
B. 3000.         
C. 301.           
D. 150.
Câu 7: Một vùng mã hoá của 1 gen không phân mảnh gồm 735 cặp bazơ nitơ. Biết 1 axit amin ở dạng tự do có khối lượng trung bình là 122. Mỗi phân tử prôtêin gồm 3 chuỗi pôlipeptit cùng loại được qui định bởi gen này. Khối lượng một phân tử prôtêin là
A. 25290.
B. 29646.
C. 75870.
D. 88938.
Câu 8: Chuỗi pôlipeptit hoàn chỉnh sau khi dịch mã có 448 axit amin. Vậy chiều dài mARN trưởng thành đã tổng hợp nên chuỗi pôlipepitit đó sẽ là
A. 4590Å.                                                                               
B. 4569,6Å.               
C. 4579,8Å.              
D. 459Å.
Câu 9: Một mARN sơ khai phiên mã từ một gen cấu trúc ở sinh vật nhân chuẩn có các vùng và số nuclêôtit tương ứng như sau
Êxôn 1
Intron 1
Êxôn 2
Intron 2
Êxôn 3
Intron 3
Êxôn 4
60
66
60
66
60
66
60Số axit amin trong 1 phân tử prôtêin hoàn chỉnh do mARN trên tổng hợp là
A. 38.             
B. 39.            
C. 78.                         
D. 79.
Câu 10: Chuỗi pôlipeptit trong phân tử prôtêin có 250 axit amin, số liên kết peptit được hình thành trong quá trình dịch mã tổng hợp nên chuỗi pôlipeptit đó là
A. 124.
B. 125.
C. 249.
D. 250.
Câu 11: Một mARN trưởng thành có chiều dài 0,408 micrômet tiến hành dịch mã. Số liên kết peptit trong chuỗi pôlipeptit hoàn chỉnh là
A. 397.                                   
B. 797.                       
C. 398.                                        
D. 798.
Câu 12: Một gen có vùng mã hóa gồm 738 cặp bazơ nitơ. Quá trình dịch mã tạo chuỗi pôlipeptit do gen này quy định đã giải phóng ra số phân tử nước là
A. 246.
B. 244.
C. 245.
D. 248.
Câu 13: Một gen ở sinh vật nhân sơ có chiều dài 5100Å tham gia phiên mã 3 lần. Trên mỗi mARN có 5 ribôxôm cùng trượt qua 1 lần để dịch mã. Số lượt phân tử tARN đến phục vụ cho quá trình tổng hợp các chuỗi pôlipeptit trong quá trình trên là
A. 7470.                             
B. 7485.                             
C. 7455.                             
D. 7500.BÀI TẬP CƠ BẢN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
C
C
B
D
A
A
A
D
B
C
C

BÀI TẬP LUYỆN TẬP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
C
B
A
D
C
A
D
A
C
D
A
B
B
Tài liệu của thầy Lê Đình Hưng

2 nhận xét:

Chuyện về cô gái mạnh mẽ nói...

Thầy ơi, e làm k ra câu 8,11 phần bài cơ bản ạ. Thầy xem giúp e với.

Mrhoa nói...

Bạn vào xem các bạn giải giúp m nha :)\https://www.facebook.com/blogsinhhoc?fref=ts

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...