Bài tập trắc nghiệm phần đột biến gen Luyện thi Đại học môn Sinh

Dưới đây là tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm phần đột biến gen, các dạng thường có trong đề thi đại học - cao đẳng. Nếu chưa đủ tự tin làm bài, mời em xem qua công thức đột biến gen.

Câu 1: Gen B có 900 nuclêôtit loại ađênin (A) và 600 nuclêôtit loại guanin (G). Gen B bị đột biến dạng thay thế một cặp G– X bằng một cặp X– G trở thành alen b. Tổng số nuclêôtit của alen b là 
A. 3000.                         
B. 3600.                          
C. 1500.                         
D. 1800.
Câu 2: Gen B có 900 nuclêôtit loại ađênin (A) và 600 nuclêôtit loại guanin (G). Gen B bị đột biến dạng thay thế một cặp T– A bằng một cặp A– T trở thành alen b. Chiều dài của alen b là 
A. 2550Å.                      
B. 5100Å.                       
C. 1800Å.                      
D. 3600Å.

Công thức Đột biến gen phần Sinh học Luyện thi Đại học

Toán đột biến gen là một trong những dạng khó và thường gặp trong các đề thi Đại học - Cao đẳng môn Sinh học trong những năm gần đây. Do vậy việc nắm vững các dạng đột biến gen, biểu hiện cũng như công thức đột biến gen sẽ giúp các em lấy điểm phần này dễ dàng hơn. 

Dưới đây là phần lý thuyết, công thức về đột biến gen do thầy Lê Đình Hưng biên soạn, chúc các em học tốt. Đột biến gen
Đột biến gen

Bài tập trắc nghiệm liên kết gen luyện thi đại học môn sinh

II – BÀI TẬP CƠ BẢN

Câu 1: Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến và hoán vị gen. Theo lí thuyết, số loại giao tử tối đa có thể được tạo ra từ quá trình giảm phân của cơ thể có kiểu gen AB//Ab là
A. 1. 
B. 2. 
C. 4. 
D. 8.
Câu 2: Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến và hoán vị gen. Theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tử AB có thể được tạo ra từ quá trình giảm phân của cơ thể có kiểu gen AB//AB là
A. 1. 
B. 1/2. 
C. 1/4. 
D. 1/8.
Câu 3: Cho phép lai P: AB//ab× Ab//ab. Biết các gen liên kết hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, số tổ hợp giao tử ở F1 sẽ là
A. 1.                               
B. 2.                                
C. 4.                               
D. 8.
Câu 4: Cho phép lai P: AB//ab× aB//ab. Biết các gen liên kết hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, số kiểu gen ở F1 sẽ là
A. 1.                               
B. 2.                                
C. 4.                               
D. 8.
Liên kết gen
Liên kết - hoán vị gen

Bài tập trắc nghiệm Sinh học quá trình dịch mã và cấu trúc protein

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm sinh học luyện thi đại học phần quá trình dịch mã và cấu trúc protein. Đây là những dạng thường gặp trong các kì thi đại học - ca đẳng trong các năm gần đây. Để làm tốt bài tập phần này, tôi mong các em xem lại bài giảng về quá trình dịch mã để hiểu rõ hơn giúp cho việc nắm bắt lí thuyết và làm bài tập tốt hơn. 

Công thức quá trình dịch mã và cấu trúc protêin

Công thức tính số axit amin trong quá trình dịch mã và cấu trúc protein. Để hiểu rõ hơn bản chất vấn đề, tôi đề nghị các bạn xem lại quá trình dịch mã và cấu trúc protein và hãy tự hình dung các công thức, sau đó xem lại các công thức tại bài viết này.


Chúc các em học tốt

Câu hỏi trắc nghiệm Quá trình phiên mã và cấu trúc ARN

Phần câu hỏi trắc nghiệm Quá trình phiên mã và cấu trúc ARN kèm theo đáp án ở cuối bài để giúp các em luyện tập và làm thành thạo các bài tập dạng này.

Công thức Sinh học phần Quá trình phiên mã và cấu trúc ARN

Công thức sinh học phần Quá trình phiên mã và cấu trúc ARN theo chuẩn chương trình luyện thi đại học - cao đẳng môn sinh học. 


Nếu còn thắc mắc xin mời em xem lại lý thuyết về quá trình phiên mã và cấu trúc của ARN để hiểu rõ hơn nhé.