Cảnh báo tiền là ổ chứa vi khuẩn cực lớn

Tiền là vật để lưu thông, trao đổi hàng hóa trong nền kinh tế tuy nhiên tiền cũng chính là phương tiện để lưu thông vi khuẩn từ ngừi này qua người khác :). Bạn thử tưởng tượng, khi người ta cầm tiền, mua bán, khi tay đang làm cá, cắt miếng thịt,... như vậy trên đồng tiền có vô số vi khuẩn gây hại. Vậy hãy chú ý điều này nhé. 
vi khuẩn trên tiền
Tiền giấy chứa vô số vi khuẩn