Phần mềm từ điển Sinh học tích hợp lạc Việt

Bộ từ điển Sinh học được tích hợp vào Lạc việt được cập nhật mới với nhiều từ chuyên ngành, dễ dàng tra cứ và sử dụng. Phần mềm từ điển sinh học Lạc việt sẻ giúp ích cho giáo viên, học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh để tiến hành tra cứu các từ chuyên ngành một cách dễ dàng.

Các bạn tải bộ phần mềm về máy tính, phần mềm được chi nhỏ thành 5 phần, các bạn tải về và lưu vào trong cùng một thư mục.

- Phần 1

- Phần 2

- Phần 3

- Phần 4

- Phần 5

Sau khi tải về, các bạn tiến hành giải nén phần mềm  bằng cách chạy file TDSH.part 1 để thực hiện giải nén và nối các phần lại với nhau. Sau khi chương trình chạy xong chúng ta được một thư mục chưa toàn bộ phần mềm.
Phần mềm từ điển sinh học

Sau đó là tiến hành cài đặt phần mềm : Chạy file autorun.exe chúng ta có cửa sổ cài đặt như hình sau :