Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tư, 2014

Phần mềm từ điển Sinh học tích hợp lạc Việt

Bộ từ điển Sinh học được tích hợp vào Lạc việt được cập nhật mới với nhiều từ chuyên ngành, dễ dàng tra cứ và sử dụng. Phần mềm từ điển sinh học Lạc việt sẻ giúp ích cho giáo viên, học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh để tiến hành tra cứu các từ chuyên ngành một cách dễ dàng.

Các bạn tải bộ phần mềm về máy tính, phần mềm được chi nhỏ thành 5 phần, các bạn tải về và lưu vào trong cùng một thư mục.

- Phần 1

- Phần 2

- Phần 3

- Phần 4

- Phần 5

Sau khi tải về, các bạn tiến hành giải nén phần mềm  bằng cách chạy file TDSH.part 1 để thực hiện giải nén và nối các phần lại với nhau. Sau khi chương trình chạy xong chúng ta được một thư mục chưa toàn bộ phần mềm.

Sau đó là tiến hành cài đặt phần mềm : Chạy file autorun.exe chúng ta có cửa sổ cài đặt như hình sau :


Xạ khuẩn và vai trò của xạ khuẩn đối với đời sống con người và công nghệ vi sinh

Xạ khuẩn: Là nhóm vi sinh vật đơn bào, dạng sợi hình tia phóng xạ, có kích thước và cấu trúc tương tự như tế bào vi khuẩn thông thường, đa số sống hiếu khí trong đất, gram dương. 

Xạ khuẩn có kết cấu tế bào dạng sợi-khuẩn ty, có đường kính trong khoảng 1-1.5 µ. Nuôi cấy trên môi trường đặc có thể phân biệt được ba loại khuẩn ty:

 -Khuẩn ty cơ chất (ăn sâu vào trong môi trường làm nhiệm vụ hấp thụ chất dinh dưỡng) còn gọi là khuẩn ty dinh dưỡng. 

Hình ảnh pháo hoa đẹp nhất 2014

Những hình ảnh pháo hoa đêm giao thừa đẹp nhất ở các nước trên thế giờis

Vai trò – Ý nghĩa của thực vật Có hoa

Vấn đề giá trị của thực vật có hoa đối với con người là xem xét chúng trị giá bao nhiêu tiền, hoặc đáng giá bao nhiêu. Vì vậy khi đề cập đến giá trị của thực vật có hoa người ta đều tính mọi cái ra giá trị tiền. Tuy nhiên khác với các giá trị khác ngoài tiền ra, thực vật có hoa có những giá trị vô cùng to lớn mà không thể đánh giá bằng tiền được mà đúng hơn giá trị của chúng là vô giá. Bởi vì không có thực vật có hoa trên Trái Đất của chúng ta thì sẽ không bao giờcó sựsống. Khi đề cập tới vấn đề này, Mc.Neely (1988), Mc.Neely et al. (1990) chia thành hai loại giá trị: giá trị trực tiếp và giá trị gián tiếp. Trong giá trị trực tiếp thuộc hai phạm vi tiêu thụ mang tính thương mại trên phạm vi quốc tế và tiêu thụ trong phạm vi địa phương.