Sinh học online, giải trí hài hước

Công nghệ ADN tái tổ hợp là gì? (DNA recombinant technology)

Công nghệ ADN tái tổ hợp Là những kỹ thuật cho phép thao tác trực tiếp nguyên liệu di truyền của các tế bào riêng biệt, có thể được sử dụng để phát triển các vi sinh vật sản xuất các sản phẩm mới cũng như các cơ thể hữu ích khác. Những kỹ thuật này còn được gọi là kỹ thuật di truyền (geneticengineering), công nghệ di truyền (genetictechnology), thao tác gen (genemanipulation), kỹ thuật gen (gene engineering) hay công nghệ gen (gene technology)... 
ADN tái tổ hợp
ADN tái tổ hợp

Mục tiêu chính của công nghệ ADN tái tổ hợp là gắn một gen ngoại lai (foreign gene) mã hóa cho một sản phẩm mong muốn vào trong các dạng ADN mạch vòng (plasmidvector) và sau đó đưa chúng vào trong một cơ thể vật chủ, sao cho gen ngoại lai có thể biểu hiện để sản xuất sản phẩm của nó từ cơ thể này.

Không có nhận xét nào:

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...