Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một, 2013

Trắc nghiệm Sinh học 12: Ứng dụng di truyền học vào chọn giống

Câu 1: Tính trạng số lượng thường A. Ít chịu ảnh hưởng của môi trường B. Có mức phản ứng hẹp C. Không xác định được bằng cách cân, đo, đong, đếm D. Do nhiều gen quy định
Câu 2: Đột biến nào sau đây không di truyền? A. Đột biến gen B. Đột biến NST
C. Biến dị tổ hợp D. Thường biến

Câu 3: Mức phản ứng A. Là sự mềm dẻo của kiểu hình B. Không di truyền được C. Là tập hợp các kiểu hình của cùng một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau D. Không thay đổi đối với các tính trạng có kiểu gen khác nhau
Câu 4: Tính trạng nào sau đây ở bò có mức phản ứng hẹp? A. Khối lượng cơ thể B. Tốc độ sinh trưởng C. Sản lượng sữa D. Tỉ lệ mỡ trong sữa.
Câu 5: Ở người, kiểu gen Bb biểu hiện hói đầu ở nam còn nữ thì không biểu hiện. Tính trạng này A. do gen tế bào chất quy định B. do gen nằm trên NST giới tính quy định C. bị ảnh hưởng bởi giới tính. D. bị hạn chế bởi giới tính
Câu 6: Phát biểu nào không đúng về mức phản ứng A. Mức phản ứng được di truyền B. Trong một kiểu gen, các gen có chung mức phản ứng. C. Tính trạng số lượn…

Sơ đồ tư duy ADN - Gen - Mã di truyền

Lý thuyết sinh học phần di truyền có thể nói là một trong nhưng phần khó của Sinh học 12 nhưng lại là phần chiếm điểm khá cao trong các kì thi Đại học cao đẳng trong các năm vừa qua.

Nhằm tạo điều kiện cho các bạn nắm bắt thông tin một cách tổng quan hơn, nhanh chóng hơn và dễ dàng so sánh được các mảng kiến thức, hôm nay sinhk33.com giới thiệu đến các bạn phần tóm tắt lí thuyết ADN - Gen - Mã di truyền bằng sơ đồ tư duy, chúc các bạn học tốt.