Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng sáu, 2013

Đề thi thử Đại học môn Sinh học 2013

Câu 1: Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, một gen quy định một tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn. Tính theo lí thuyết phép lai AaBbDdEe x AaBbDdEe sẽ cho số cá thể mang kiểu gen có 2 cặp đồng hợp trội và 2 cặp dị hợp chiếm tỉ lệ
(A) 9/64.
(B) 27/64
(C) 81/256
(D) 3/32

Cách tính số kiểu gen ở đời con có tỉ lệ số alen trội/lặn từ phép lai khi biết kiểu gen bố mẹ .

1. Khi bố mẹ đều có kiểu gen dị hợp giống nhau Nguyên tắc: Dựa vào quy tắc nhân xác suất. Ví dụ: Bố mẹ đều dị hợp AaBbDdEe, cho P giao phối với nhau thu được F1, tính tỉ lệ kiểu gen ở F1 có: a, 4 alen trội b, 3 alen trội c, 4 alen lặn Giải: Ta thấy bố và mẹ đều dị hợp, và xét riêng phép lai trên mỗi cặp gen Aa x Aa, Bb x Bb, Dd x Dd, Ee x Ee thì đều cho alen trội và lặn với tỉ lệ 1 : 1.

Dạng toán về di - nhập cư luyện thi đại học

Di-nhập cư (migration) hay dòng gene (gene flow) là sự di chuyển của các cá thể từ một quần thể này sang một
quần thể khác, kéo theo việc đưa vào các allele nhập cư mới thông qua sự giao phối và sinh sản sau đó. Như vậy, dòng gene không làm thay đổi các tần số allele của cả loài, nhưng có thể làm biến đổi cục bộ (tần số allele so với nguyên lý H-W) khi tần số các allele của những cá thể di cư tới là khác với của các cá thể cư trú tại chỗ.

Những hình ảnh tuyệt đẹp buổi bình minh

Buổi bình minh khi mặt trời đỏ chót vừa mọc ở đằng Đông, khi những giọt sương lung linh còn vương vấn trên cành lá... đó là những hình ảnh tuyệt vời để các bạn thưởng thức.
Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp buổi bình minh bạn không nên bỏ qua.

Đáp án đề thi tốt ngiệp môn Sinh học 2013

Ngày thứ 2 thi tốt nghiệp với 2 môn Địa lí và Sinh học, chúc các sỉ tử làm bài thi thật tốt.
Đề 847
1D 2B 3A 4D 5D 6C 7B 8C 9A 10B 11C 12A 13B 14B15B 16D
17C 18B 19A 20B 21D 22D 23B 24C 25C 26A 27D 28D 29A 30A
31B 32C 33A 34C 35D 36C 37A 38C 39A 40A

Đáp án phần nâng cao: 41D 42D 43D 4A 45D 46D 47C 48A