Những hình ảnh tuyệt đẹp buổi bình minh

Buổi bình minh khi mặt trời đỏ chót vừa mọc ở đằng Đông, khi những giọt sương lung linh còn vương vấn trên cành lá... đó là những hình ảnh tuyệt vời để các bạn thưởng thức.
Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp buổi bình minh bạn không nên bỏ qua.
hình ảnh bình minh

Đáp án đề thi tốt ngiệp môn Sinh học 2013

Thi tốt ngiệp 2013 môn Sinh học
Ngày thứ 2 thi tốt nghiệp với 2 môn Địa lí và Sinh học, chúc các sỉ tử làm bài thi thật tốt.
Đề 847
1D 2B 3A 4D 5D 6C 7B 8C 9A 10B 11C 12A 13B 14B15B 16D
17C 18B 19A 20B 21D 22D 23B 24C 25C 26A 27D 28D 29A 30A
31B 32C 33A 34C 35D 36C 37A 38C 39A 40A

Đáp án phần nâng cao: 41D 42D 43D 4A 45D 46D 47C 48A