Chuột hamster siêu dễ thương

Những chú chuột Hamster cực dễ thương là thú cưng của nhiều teen của chúng ta hiện nay.
Hình ảnh dễ thương của chuột hamster

Bài tập tính số loại kiểu gen trong quần thể

Nếu bạn chưa biết cách làm, hãy xem lại lý thuyết di truyền quần thể
Bài 1. Ở người , gen A quy định mắt nhìn màu bình thường, alen a quy định bệnh mù màu đỏ và lục; gen B quy định máu đông bình thường, alen b quy định bệnh máu khó đông. Các gen này nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng tren Y. Gen D quy định thuận tay phải, alen d quy định thuận tay trái nằm trên nhiễm sắc thể thường. Tính số kiểu gen tối đa về 3 locut trên trong quần thể người.

Phương pháp xác định các dạng đột biến số lượng - cấu trúc NST

I. BÀI TẬP ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NST
1. Xác định cấu trúc NST khi biết dạng đột biến
Dựa vào dạng đột biến để biết xác định các thông số của các NST bị thay đổi (trình tự gen, chiều dài, số lượng nuclêôtit…)