Sinh học online, giải trí hài hước

Bài giảng sinh học Luyện thi đại học: Nguyên phân - Quá trình, Tổng hợp lí thuyết, bài tập Nguyên phân

Nguyên phân, bài giảng nguyên phân, bài tập nguyên phân
I. TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM
I– CHU KỲ TẾ BÀO
– Chu kì tế bào: là khoảng thời gian giữa hai lần phân bào, gồm kì trung gian và các kì của quá trình nguyên phân.
– Kì trung gian:
+ Pha G1: tổng hợp các chất cần cho sự sinh trưởng.
+ Pha S: ADN tự nhân đôi tạo NST kép gồm 2 crômatit dính nhau ở tâm động.
+ Pha G2: hoàn thiện quá trình chuẩn bị cho nguyên phân.
II– QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN
1. Nguyên phân
– Kì đầu: Các NST kép co xoắn, màng nhân dần tiêu biến, thoi phân bào dần xuất hiện.
– Kì giữa: Các NST kép co xoắn cực đại, tập trung thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo, thoi phân bào dính vào 2 phía của NST tại tâm động.
– Kì sau: Các crômatit tách nhau ra thành các NST đơn và di chuyển trên thoi phân bào về 2 cực của tế bào.
– Kì cuối: NST dần dãn xoắn, màng nhân dần xuất hiện. Tế bào chất phân chia tạo thành 2 tế bào con.
Kết quả: Từ 1 tế bào mẹ nguyên phân 1 lần cho 2 tế bào con có bộ NST giống nhau và giống mẹ.

Kì trung gian
Kì đầu
Kì giữa
Kì sau
Kì cuối
Hình minh hoạ
Kí hiệu
Aa → Aaaa
AAaa
AAaa
Aa
Aa
Aa
Aa
Số NST đơn
0
0
0
4n
2n
Sô NST kép
2n
2n
2n
0
0
Số crômatit
4n
4n
4n
0
0
Số tâm động
2n
2n
2n
4n
2n

2. Nguyên phân bất thường

Các giai đoạn
Nguyên phân bình thường
Nguyên phân bất thường
Kì trung gian
2n NST đơn → 2n NST kép gồm 2 crômatit dính nhau ở tâm động
Kì đầu
NST đóng xoắn
Kì giữa
NST đóng xoắn cực đại, xếp thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo
Kì sau
NST phân li đồng đều về 2 cực của tế bào
Một hay một số NST phân li không đồng đều về 2 cực của tế bào
Toàn bộ NST phân li không đồng đều về 2 cực của tế bào
Kì cuối
Tạo thành 2 tế bào con đều có bộ NST 2n.
Tạo thành 2 tế bào con bao gồm một tế bào có bộ NST (2n + x), một tế bào có bộ NST (2n – x). (x là số NST phân li không đều về 2 cực của tế bào, x≥1)
Tạo thành 2 tế bào con bao gồm một tế bào có bộ NST 4n, một tế bào có bộ NST 0n.
3. Công thức nguyên phân
– Từ No tế bào (mỗi tế bào có 2n NST) ban đầu, qua x đợt nguyên phân:
+ Số tế bào con:
Nguyên phân đợt 1 đã tạo ra 2 × No tế bào.
Nguyên phân đợt 2 đã tạo ra 4 × No tế bào.
Nguyên phân đợt 3 đã tạo ra 8 × No tế bào.
...
Nguyên phân x đợt đã tạo ra 2x ×No tế bào.
→ Số tế bào con tạo ra qua x đợt nguyên phân= No × 2x.
+ Tổng số NST trong tất cả tế bào con: No × 2n × 2x.
+ Số NST môi trường cung cấp: No × 2n × 2x – No× 2n =No × 2n × (2x – 1).
4. Bài tập áp dụng
Bài 1. Ở một loài động vật giả sử 2n = 10
a. Nhóm tế bào thứ nhất của loài mang 400 nhiễm sắc thể (NST) đơn đang phân li về 2 cực của tế bào
- Các tế bào của nhóm đang ở kì nào? Của quá trình phân bào nào.
- Số lượng tế bào của nhóm là bao nhiêu.
b. Nhóm tế bào thứ 2 của loài mang 300 NST kép đang xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô xắc.
- Các tế bào của nhóm đang ở kì nào? Của quá trình phân bào nào?
- Số lượng tế bào của nhóm là bao nhiêu
( Biết rằng sự phân chia của tế bào chất diễn ra ở kì cuối)
Bài 2. Có 50 tế bào xoma của cùng 1 loài trải qua nguyên phân một số lần như nhau thì tạo ra 6400 tế bào con.
a, Tìm số đợt nguyên phân của mỗi tế bào nói trên
b, Nếu trong lân nguyên phân cuối cùng, ở kì giữa người ta đếm được 499200 cromait thì bộ NST lưỡng bội của loài là bao nhiêu?
c, Quá trình nguyên phân nói trên đã được cung cấp bao nhiêu NST đơn từ môi trường?
Bài 3. Ở gà, bộ NST lưỡng bội 2n = 78, có 1 tế bào xoma trải qua 4 lần nguyên phân liên tiếp.
a, Tìm số tế bào con tạo thành và tổng số NST tạo thành trong tất cả các tế bào con.
b, Trong quá trình nguyên phân nói trên, hãy tính số NST đơn, số NST kép, số tâm động, số cromatit trong lần nguyên phân:
- Thứ nhất
- Thứ 4
c, Nếu tổng các NST đơn trong các tế bào con tạo ra là 9984 thì tế bào trên đã nguyên phân mấy lần?
Bài 4. Có 20 tế bào của 1 loài trải qua nguyên phân một số lần như nhau đã tạo ra 1280 tế bào.
a, Tính số đợt nguyên phân của nhóm tế bào trên.
b, Nếu trong các tế bào thu được nói trên khi NST đều ở trạng thái nhân đôi, có 20480 cromatit. Tìm bộ NST lưỡng bội của loài.
c, Quá trình nguyên phân nói trên đã đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp bao nhiêu NST đơn?
Bài 5. Có 2 hợp tử của loài lúa nước có 2n = 24 đã nguyên phân liên tiếp đòi hỏi môi trường cung cấp 2256 NST đơn.
a, Tìm tổng số tế bào con thu được
b, Tính số đợt nguyên phân của mỗi hợp tử. Biết rằng số tế bào con thu được từ hợp tử  1 nhiều gấp đôi tế bào con thu được từ hợp tử 2.
c, Tính số cromatit
- Trong tế bào con sinh ra từ hợp tử 1 khi chúng đang ở kì giữa đợt nguyên phân cuối cùng.
- Trong các tế bào con sinh ra từ hợp tử 2 khi chúng đang ở kì đầu đợt nguyên phân cuối cùng.
Bài 6. Có một số tế bào sinh dưỡng lấy từ một cơ thể. Trong đó, có ¼ số tế bào nguyên phân 3 đợt, 1/3 số tế bào nguyên phân 4 đợt, số tế bào còn lại nguyên phân 5 đợt.  Tổng số tế bào con thu được là 2480.
a, Tìm số tế bào sinh dưỡng của loài nói trên

b, Trong quá trình nguyên phân, khi quan sát 1 tế bào đang ở sau pha S kì trung gian, nhận thấy có 28 cromatit. Tính số NST môi trường cung cấp cho nhóm tế bào trên tiến hành nguyên phân.
II. BÀI GIẢNG
III. SƠ ĐỒ TƯ DUY

IV. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Có 5 hợp tử đều nhân đôi với số lần bằng nhau đã tạo ra 1280 tế bào con. Số lần nhân đôi của mỗi hợp tử nói trên là

Câu 2: : Có 4 hợp tử nguyên phân 4 lần liên tiếp đã đòi hỏi môi trường cung cấp 480 NST đơn, bộ NST lưỡng bội của loài là
Câu 3:Biết hàm lượng ADN nhân trong một tế bào sinh tinh của thể lưỡng bội là x. Trong trường hợp phân chia bình thường, hàm lượng ADN nhân của tế bào này đang ở kì sau của giảm phân I là
Câu 4:Xét một tế bào lưỡng bội của một loài sinh vật chứa hàm lượng ADN gồm 6 × 109 cặp nuclêôtit. Khi bước vào kì đầu của quá trình nguyên phân tế bào này có hàm lượng ADN gồm
Câu 5: Một tế bào lưỡng bội của người (2n = 46) đang ở kì sau nguyên phân có
Câu 6: Trong chu kì tế bào, NST tự nhân đôi ở
Câu 7: Một tế bào ruồi giấm (2n = 8) đang ở kì sau nguyên phân có
Câu 8: Từ 1 tế bào mẹ ban đầu, xảy ra nguyên phân liên tiếp 5 lần, số tế bào con tạo thành là
Câu 9: Một tế bào ruồi giấm (2n =8) đã trả qua nguyên phân 5 lần liên tiếp đã đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp số NST đơn là
Câu 10: Có 5 tế bào ruồi giấm 2n = 8 nguyên phân 4 lần liên tiếp, tổng số NST đơn trong tất cả tế bào con tạo thành là
Câu 11: Vai trò của nguyên phân đối với sự sinh trưởng cơ thể
Câu 12: Hình dạng của NST quan sát rõ nhất ở kì
Câu 13: Trong nguyên phân, NST nhân đôi ở
Câu 14: Một tế bào nguyên phân liên tiếp 5 lần đã lấy của môi trường nội bào 744 NST đơn, bộ NST trong các giao tử của loài này làKhông có nhận xét nào:

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...