Sinh học online, giải trí hài hước

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT Sinh học 2013Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học năm 2013 vẫn tập trung chủ yếu vào phần di truyền học. Dựa vào cấu trúc này để các sỉ tử có chiến lược ôn bài hợp lí. Chúc các sỉ tử thi tốt.

1. Cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn sinh hệ THPT:
Phần
Nội dung cơ bản
Số câu chung
Phần riêng
Chuẩn
Nâng
cao
Di
truyền
học
Cơ chế di truyền và biến dị
8
2
2
Tính quy luật của hiện tượng di truyền
8
0
0
Di truyền học quần thể
2
0
0
ứng dụng di truyền học
2
1
1
Di truyền học người
1
0
0
Tổng số
21
3
3
Tiến
hoá
Bằng chứng tiến hoá
1
0
0
Cơ chế tiến hoá
4
2
2
Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất
1
0
0
Tổng số
6
2
2
Sinh
thái
học
Sinh thái học cá thể
1
1
0
Sinh thái học quần thể
1
1
Quần xã sinh vật
2
1
1
Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường
1
1
1
Tổng số
5
3
3
Tổng số câu cả ba phần
32
(80%)
8
(20%)
8
(20%

2. Cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn sinh hệ GDTX
Phần
Nội dung cơ bản
Số câu
Di
truyền
học
Cơ chế di truyền và biến dị
9
Tính quy luật của hiện tượng di truyền
9
Di truyền học quần thể
2
ứng dụng di truyền học
2
Di truyền học người
2
Tổng số
24
Tiến
hoá
Bằng chứng tiến hoá
1
Cơ chế tiến hoá
6
Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất
1
Tổng số
8
Sinh
thái
học
Cá thể và quần thể sinh vật
4
Quần xã sinh vật
2
Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường
2
Tổng số
8
Tổng số câu cả ba phần
40

Không có nhận xét nào:

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...