Sinh học online, giải trí hài hước

Một số bài tập về hiệu suất sinh thái và tổng nhiệt hữu hiệu

Bài tập về hiệu suất sinh thái và tổng nhiệt hữu hiệu thuộc phần sinh thái tuy rất đơn giản nhưng cũng dễ gây nhầm lẫn. Hôm nay, được sư yêu cầu của một bạn học sinh nên Sinhk33.com xin giới thiệu với bạn dạng bài tập này.


1. Bài tập về hiệu suất sinh thái
Đối với dạng bài này người ta thường đưa ra mức năng lượng của các bậc dinh dưỡng hoặc mức năng lượng của các bậc của sinh vật tiêu thụ. 

Trước hết để các bạn phân biệt được bậc dinh dưỡng và bậc của sinh vật tiêu thụ, tôi xin đưa ra ví dụ về chuỗi thức ăn sau:
Bậc dinh dưỡng và bậc sinh vật tiêu thụ
Ở ví dụ trên chắc các bạn đã hiểu bậc dinh dưỡng là tính từ đầu chuỗi (sinh vật sản xuất) còn bậc của sinh vật tiêu thụ là tính từ sinh vật tiêu thụ đầu tiên (bậc dinh dưỡng cấp 2).

Ví dụ: Giả sử năng lượng đồng hoá của các sinh vật dị dưỡng trong một chuỗi thức ăn như sau: 
Sinh vật tiêu thụ bậc 1: 1 500 000 Kcal. 
Sinh vật tiêu thụ bậc 2: 180 000 Kcal. 
Sinh vật tiêu thụ bậc 3: 18 000 Kcal. 
Sinh vật tiêu thụ bậc 4: 1 620 Kcal. 
Hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 3 với bậc dinh dưỡng cấp 2 và giữa bậc dinh dưỡng cấp 4 với bậc dinh dưỡng cấp 3 trong chuỗi thức ăn trên lần lượt là: 
A. 10% và 9%.  B. 12% và 10%.  C. 9% và 10%.  D. 10% và 12%. 
(Đề thi đại học 2011)
Giải:
Bậc dinh dưỡng cấp 3 là sinh vật tiêu thụ bậc 2, bậc dinh dưỡng cấp 2 là sinh vật tiêu thụ bậc 1:
Hiệu suất giữa bậc dinh dưỡng cấp 3 và cấp 2 = 180 000/1 500 000 = 12%
Hiệu suất giữa bậc dinh dưỡng cấp 4 và cấp 3 là: 18 000/180 000 = 10%

Đang cập nhật..........

Không có nhận xét nào:

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...