Sinh học online, giải trí hài hước

Bài 43. TRAO ĐỔI VẬT CHẤT TRONG HỆ SINH THÁI

Bón phân

I. Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái
1. Chuỗi thức ăn:
- Là một dãy các sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau, mỗi loài là một mắt xích vừa tiêu thụ mắt xích phía trước vừa bị mắt xích phía sau tiêu thụ.
- Có 2 dạng chuỗi thức ăn:
+ Chuỗi thức ăn mở đầu bằng sinh vật sản xuất, kế đến là sinh vật tiêu thụ.
VD

+ Chuỗi thức ăn bắt đầu bằng sinh vật phân giải mùn bã hữu cơ, kế đến là sinh vật tiêu thụ sinh vật phân giải mùn bã hữu cơ, cuối cùng là động vật ăn động vật.
VD
- Số mắt xích trong chuỗi thức ăn phụ thuộc số lượng loài trong quần xã sinh vật.
2. Lưới thức ăn:
-  Là tập hợp nhiều chuỗi thức ăn có mắt xích chung, mắt xích chung là sinh vật xuất hiện trong nhiều chuỗi thức ăn. Thành phần loài trong quần xã càng cao thì lưới thức ăn càng phức tạp.
VD


3.Bậc dinh dưỡng:
Tập hợp các loài có cùng mức dinh dưỡng trong lưới thức ăn. Bậc dinh dưỡng cấp 1 là các sinh vật sản xuất, bậc dinh dưỡng cấp 2 là các sinh vật tiêu thụ bậc 1, bậc dinh dưỡng cấp 3 là sinh vật tiêu thụ bậc 2…

II.Tháp sinh thái
-Bao gồm nhiều hình chữ nhật xếp chồng lên nhau, các hình chữ nhật có chiều cao bằng nhau, chiều dài phụ thuộc vào độ lớn của mỗi bậc dinh dưỡng.
- Có 3 loại tháp sinh thái là tháp số lượng, tháp sinh khối và tháp năng lượng. Trong đó tháp năng lượng là hoàn thiện nhất vì được xây  dựng dựa trên mức năng lượng được tích lũy ở mỗi bậc dinh dưỡng.

Không có nhận xét nào:

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...