Sinh học online, giải trí hài hước

Bài 35. Môi trường và các nhân tố sinh thái

Môi trường và các nhân tố sinh thái

I. Môi trường và các nhân tố sinh thái
1. Môi trường:
- Môi trường là tập hợp tất cả các nhân tố xung quanh sinh vật, có tác động trực tiếp hoặc giáp tiếp tới sinh vật, làm ảnh hưởng đến sự tồn tại, sinh trưởng, phát triển và những hoạt động khác của sinh vật.
- Các loại môi trường:
+ Môi trường trên cạn gồm mặt đất và khí quyển.

+ Môi trường đất gồm các lớp đất có độ sâu mkhác nhau có sinh vật sinh sống.
+ Môi trường nước gồm nước mặn, nước lợ, nước ngọt.
+ Môi trường sinh vật.
2. Nhân tố sinh thái:
- Nhân tố sinh thái: là tất cả các nhân tố của môi trường có ảnh hưởng trực tiếp hoặc giáp tiếp tới đời sống sinh vật.
            + Nhóm nhân tố vô sinh: là tất cả nhân tố vật lí, hóa học bao xung quanh sinh vật.
+ Nhóm nhân tố hữu sinh: thế giới hữu cơ của môi trường và mối quan hệ giữa các sinh vật, trong đó quan trọng nhất là nhân tố con người.

II. Giới hạn sinh thái và ổ sinh thái
1.Giới hạn sinh thái: khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật tồn tại, phát triển ổn định theo thời gian. Bao gồm: giới hạn trên (giới hạn tối đa), giới hạn dưới (giới hạn tối thiểu) và khoảng cực thuận.
2. Ổ sinh thái: là một không gian sinh thái mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường nằm trong giới hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển.
Lưu ý: ổ sinh thái khác nơi ở, nơi ở là chỉ nơi cư trú của sinh vật còn ồ sinh thái thể hiện cách sinh sống của loài đó.

Không có nhận xét nào:

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...