Sinh học online, giải trí hài hước

Bài 34. Sự phát sinh loài người

Sự phát sinh loài người
Sự phát sinh loài người
 I. QUÁ TRÌNH PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI HIỆN ĐẠI
1. Bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người:
Từ các bằng chứng hóa thạch đến các bằng chứng phân tử đều chứng minh rằng loài người có nguồn gốc từ thú và có quan hệ gần gũi với nhiều loài linh trưởng, đặc biệt là với vượn người hiện đại gồm có vượn (gibbon), đười ươi (ourang-outang), khỉ đột (gorilla), tinh tinh (chimpanzee). Người và vượn người hiện đại có tổ tiên chung là các dạng vượn người hóa thạch Dryopithecus africanus sống cách nay 18 triệu năm ở châu Phi. Vượn người hóa thạch tiến hóa qua trung gian người vượn (Người tối cổ) người cổ (Chi Homo) rồi đến người hiện đại.

1.      Các dạng vượn người hóa thạch:
- Người khéo léo (Homo habilis)
- Người đứng thẳng (Homo erectus)
- Người hiện đại (Homo sapiens sapiens) tồn tại đến ngày nay. Hóa thạch đầu tiên của loài người hiện đại là người Cromagnon sống cách nay khoảng 50000 năm. Người Cromagnon cao khoảng 1,8m; dung tích não 1700 cm3; có tiếng nói phát triển và đời sống thành xã hội.

II. NGƯỜI HIỆN ĐẠI VÀ SỰ TIẾN HÓA VĂN HÓA ( TIẾN HÓA XÃ HỘI)
Trong lịch sử tiến hóa của loài người các nhân tố sinh học (biến dị, di truyền và chọn lọc tự nhiên) ngày càng giảm tầm quan trọng và các nhân tố xã hội (tiếng nói, lao động và ý thức) đã trở thành nhân tố quyết định sự phát triển của con người và của xã hội loài người.
Tiếng nói và chữ viết cho con người khả năng di truyền tín hiệu nhanh chóng truyền thụ những tri thức tự nhiên và xã hội mà loài người tích lũy được là nhân tố quan trọng nhất để xây dựng nền văn hóa, cải tạo các mối quan hệ xã hội… và thúc đẩy sự tiến hóa của xã hội loài người. Từ đó sự tiến hóa của loài người ảnh hưởng đến sự tiến hóa của nhiều loài khác và con người có khả năng điều chỉnh hướng tiến hóa của chính mình.

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...