Sinh học online, giải trí hài hước

Sinh học 12: Nhân tố tiến hóa

Nhân tố tiến hóa là nhân tố có khả năng làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể. Có 5 nhân tố tiến hóa là: Đột biến, Chọn lọc tự nhiên, Di nhập gen, Giao phối không ngẫu nhiên, Các yếu tố ngẫu nhiên.


- Trong 5 nhân tố trên thì có 4 nhân tố vừa làm thay đổi tần số alne và thành phần kiểu gen là: Đột biến, Chọn lọc tự nhiên, Di nhập gen, Các yếu tố ngẫu nhiên.

- Nhân tố chỉ làm thay đổi thành phần kiểu gen mà không làm thanh đổi tần số alen là: Giao phối không ngẫu nhiên, 

Không có nhận xét nào:

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...