Sinh học online, giải trí hài hước

Sinh học 12: Chọn lọc tự nhiên

1. Học thuyết tiến hóa hiện đại đã bổ sung quan niệm của Đacuyn về chọn lọc tự nhiên ở những nội dung chính sau đây:

- Nguyên liệu của chọn lọc tự nhiên: Đột biến và biến dị tổ hợp.

- Cấp độ tác động của chọn lọc tự nhiên:
+ Chọn lọc tự nhiên tác động vào tất cả các cấp độ, từ cấp độ dưới cá thể (phân tử ADN, NST, giao tử,..) đến cấp độ cá thể và cấp độ trên cá thể (quần thể, quần xã...).
+ Cấp độ tác động chủ yếu của chọn lọc tự nhiên là cấp độ cá thể quần thể.


- Cơ chế của chọn lọc tự nhiên:
+ Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình của cá thể thông qua đó tác động lên kiểu gen và các alen. Chọn lọc tự nhiên tác động trên kiểu hình của cá thể qua nhiều thế hệ sẽ dẫn đến hệ quả là chọn lọc kiểu gen. Dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên, tần số tương đối của các alen có lợi được tăng lên trong quần thể.
+ Chọn lọc tự nhiên không tác động với từng gen riêng rẽ mà tác động đối với toàn bộ kiểu gen, trong đó các gen tương tác thống nhất.
+ Chọn lọc cá thể và chọn lọc quần thể song song diễn ra:
  • Chọn lọc cá thể làm tăng tỉ lệ những cá thể thích nghi hơn trong nội bộ quần thể.
  • Chọn lọc quần thể hình thành những đặc điểm thích nghi tương quan giữa các cá thể về mặt kiếm ăn, sinh sản, tự vệ; bảo đảm sự tồn tại, phát triển của những quần thể thích nghi nhất.
  • Chọn lọc tự nhiên thường hướng đến sự bào tồn quần thể hơn là cá thể khi có mâu thuẫn nảy sinh giữa lợi ích cá thể và quần thể thông qua sự xuất hiện biến dị di truyền.
Tóm lại, chọn lọc tự nhiên không tác động đối với từng gen riêng rẽ mà đối với toàn bộ kiểu gen, không chỉ tác động đối với từng cá thể riêng rẽ mà tác động lên cả quần thể.


- Thực chất của chọn lọc tự nhiên: Phân hóa khả năng sinh sản của những cá thể trong quần thể (kết đối giao phối, khả năng sinh con, độ mắn đẻ...).

- Kết quả của chọn lọc tự nhiên: Sự sống sót và sinh sản ưu thế của những kiểu gen thích nghi hơn.

- Vai trò của chọn lọc tự nhiên: Chọn lọc tự nhiên là nhân tố chính quy định chiều hướng và nhịp điệu biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể, là nhân tố định hướng quá trình tiến hóa.

2.  Các hình thức chọn lọc tự nhiên
Các hình thức chọn lọc tự nhiên
Các hình thức chọn lọc tự nhiên
a, Chọn lọc ổn định (kiên định)
- Là sự chọn lọc bảo tồn những cá thể mang tính trạng trung bình, đào thải những cá thể mang tính trạng chệch xa mức trung bình. 
- Chọn lọc kiên định diễn ra trong điều kiện sống ổn định, không thay đổi qua nhiều thế hệ.
- Trong tiến hóa, sự kiên định những đặc điểm thích nghi cũng có ý nghĩa quan trọng không kém sự phát sinh những đặc điểm thích nghi mới. 

b, Chọn lọc vận động (chọn lọc định hướng, chọn lọc tiến bộ)
- Chọn lọc vận động đem đến kết quả là các đặc điểm thích nghi cũ dần dần được thay thế bằng một đặc điểm thích nghi mới. Sự biến đổi tính trạng diễn ra theo hướng tăng cường hoặc giảm bớt. 
- Chọn lọc vận động diễn ra khi hoàn cảnh sống thay đổi theo 1 hướng xác định.
- Trong chọn lọc vận động có sự thay đổi mức phản ứng của tính trạng. Sự thay thế một gen hay tổ hợp gen này bằng một gen hay tổ hợp gen khác giúp đảm bảo sự thích nghi hơn với điều kiện sống mới. Chọn lọc vận động giải thích quá trình hình thành đặc điểm thích nghi mới. 

c, Chọn lọc phân hóa (chọn lọc đứt đoạn)
- Chọn lọc phân hóa diễn ra khi điều kiện sống thay đổi sâu sắc và trở nên không đồng nhất.
- Đại đa số các cá thể ở mức trung bình rơi vào điều kiện bất lợi và bị đào thải. Chọn lọc diễn ra theo một số hướng, mỗi hướng hình thành nhóm cá thể thích nghi với hướng chọn lọc. Tiếp theo mỗi nhóm chịu tác động của chọn lọc ổn định. 
- Quần thể cuối cùng bị phân hóa thành nhiều dạng và không dạng nào giữ ưu thế tuyệt đối trước các dạng khác. 


2 nhận xét:

Unknown nói...

ngày trước sinh học minhfcungx khá lắm . nhưng bây giờ chắc là ko biết j . bạn có vẻ đam mê môn sinh học nhỉ

Mrhoa nói...

Hjhj cảm ơn bạn đã ghé tahwm và dành tặng nhận xét cho mình nhé. Mình là gv sinh học mà nhưng cũng ko đam mêm lắm hjhj.
Cái quảng cáo cảu bạn thế nào rồi, mẫy ngày mình có click mấy cái cho bạn đó, hôm nay cũng vây. Ko biết nó có tính ko bạn?

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...