Sinh học online, giải trí hài hước

Phân biệt 3 hình thức chọn lọc tự nhiên

Phân biệt các hình thức của chọn lọc tự nhiên về đặc điểm, quá trình hình thành và kết quả.Chọn lọc ổn định
Chọn lọc vận động
Chọn lọc phân hóa
Đặc điểm
- Là sự chọn lọc bảo tồn những cá thể mang tính trạng trung bình, đào thải những cá thể mang tính trạng chệch xa mức trung bình. 
- Trong tiến hóa, sự kiên định những đặc điểm thích nghi cũng có ý nghĩa quan trọng không kém sự phát sinh những đặc điểm thích nghi mới. 

- Chọn lọc vận động đem đến kết quả là các đặc điểm thích nghi cũ dần dần được thay thế bằng một đặc điểm thích nghi mới. Sự biến đổi tính trạng diễn ra theo hướng tăng cường hoặc giảm bớt. 
- Trong chọn lọc vận động có sự thay đổi mức phản ứng của tính trạng. Sự thay thế một gen hay tổ hợp gen này bằng một gen hay tổ hợp gen khác giúp đảm bảo sự thích nghi hơn với điều kiện sống mới. Chọn lọc vận động giải thích quá trình hình thành đặc điểm thích nghi mới. 
- Đại đa số các cá thể ở mức trung bình rơi vào điều kiện bất lợi và bị đào thải. Chọn lọc diễn ra theo một số hướng, mỗi hướng hình thành nhóm cá thể thích nghi với hướng chọn lọc. Tiếp theo mỗi nhóm chịu tác động của chọn lọc ổn định. 


Điều kiện môi trường
- Chọn lọc kiên định diễn ra trong điều kiện sống ổn định, không thay đổi qua nhiều thế hệ.
- Chọn lọc vận động diễn ra khi hoàn cảnh sống thay đổi theo 1 hướng xác định.

- Chọn lọc phân hóa diễn ra khi điều kiện sống thay đổi sâu sắc và trở nên không đồng nhất.
Kết quả
Chọn lọc tự nhiên tiếp tục kiên định kiểu gen đã đạt được.
- Đặc điểm thích nghi cũ được thay thế bằng đặc điểm thích nghi mới.
- Quần thể cuối cùng bị phân hóa thành nhiều dạng và không dạng nào giữ ưu thế tuyệt đối trước các dạng khác. 

Không có nhận xét nào:

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...