Sinh học online, giải trí hài hước

Sinh học 12: Diễn thế sinh thái (Phân biệt diễn thế nguyên sinh và thứ sinh)

1. Khái niệm
- Diễn thế là quá trình phát triển thay thế của các quần xã sinh vật, từ dạng khởi đầu qua các dạng trung gian để đạt tới quần xã tương đối ổn định.

- Song song với quá trình biến đổi quần xã trong diễn thế là quá trình biến đổi về các điều kiện của môi trường như khí hậu, thổ nhưỡng.

- Là quá trình định hướng, có thể dự đoán được.


2. Nguyên nhân diễn thế
- Nguyên nhân bên ngoài liên quan đến các hiện tượng bất thường: bão, lũ lụt, lốc xoáy, cháy, ô nhiễm hoặc do hoạt động của con người.

- Nguyên nhân bên trong (nội tại) là sự cạnh tranh giữa các loài trong quần xã. Những biến đổi môi trường chỉ là nhân tố khởi động còn quần xã sinh vật chính là động lực chính của quá trình diễn thế.
Diễn thế sinh thái

3. Các dạng diễn thế
- Diễn thế nguyên sinh: Xảy ra ở một môi trường mà trước đó chưa có quần thể nào.
- Diễn thế thứ sinh: Xảy ra ở môi trường mà trước đây đã từng tồn tại một quần xã nhưng nay bị hủy diệt do tự nhiên hay do con người.


Phân biệt diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh
Kiểu diễn thế
Các giai đoạn
Nguyên nhân
Giai đoạn khởi đầu
(Giai đoạn tiên phong)
Giai đoạn giữa
Giai đoạn cuối (Giai đoạn đỉnh cực)
Diễn thế nguyên sinh
Các sinh vật đầu tiên phát tán tới hình thành quần xã tiên phong.
Các quần xã sinh vật biến đổi tuần tự, thay thế lẫn nhau và ngày càng phát triển đa dạng.
Hình thành quần xã tương đối ổn định
- Tác động mạnh mẽ của ngoại cảnh lên quần xã.
- Cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã.
Diễn thế thứ sinh
Một quần xã mới phục hồi, thay thế quần xẫ bị hủy diệt
Các quần xã biến đổi tuần tự, thay thế lẫn nhau
Có thể hình thành nên quần xã tương đối ổn định, tuy nhiên cũng có nhiều quần xã bị suy thoái.
- Hoạt động khai thác tài nguyên của con người.
- Tác động mạnh mẽ của ngoại cảnh lên quần xã.
- Cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã.Theo Trọng tâm kiến thức phương pháp làm bài môn Sinh học

Không có nhận xét nào:

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...