Header Ads

ad

Phân biệt NST thường và NST giới tính

NST
Trong tế bào tồn tại hai loại NST là NST thường và NST giới tính, giữa hai loại này, có những điểm khác biệt về số lượng, sự tồn tại và chức năng. Blog sinh học Online xin giới thiệu đôi nét về sự kahsc nhau của NST thường và NST giới tính:


NST thường
NST giới tính
- Luôn tồn tại thành từng cặp tương đồng.


- Giống nhau ở cả con đực và con cái.

- Số lượng nhiều
- Mang gen quy định tính trạng thường.
- Có thể tồn tại ở thành cặp tương đồng hay không tùy loài và giới tính. Có thể chỉ có 1 chiếc tùy giới và loài.
- Khác nhau ở đực và cái (đối với loài đơn tính).
- Số lượng ít chỉ có 1 cặp hay 1 chiếc.
- Mang gen quy định giới tính và tính trạng liên kết giới tính.

2 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. hjhj mình chỉ trả lời câu hỏi phân biệt NST thường và giới tính thôi mà

      Xóa