Phân biệt NST thường và NST giới tính

Phân biệt NST thường và NST giới tính

Trong tế bào tồn tại hai loại NST là NST thường và NST giới tính, giữa hai loại này, có những điể...
2 Comment 16:51 like
NST
Trong tế bào tồn tại hai loại NST là NST thường và NST giới tính, giữa hai loại này, có những điểm khác biệt về số lượng, sự tồn tại và chức năng. Blog sinh học Online xin giới thiệu đôi nét về sự kahsc nhau của NST thường và NST giới tính:


NST thường
NST giới tính
- Luôn tồn tại thành từng cặp tương đồng.


- Giống nhau ở cả con đực và con cái.

- Số lượng nhiều
- Mang gen quy định tính trạng thường.
- Có thể tồn tại ở thành cặp tương đồng hay không tùy loài và giới tính. Có thể chỉ có 1 chiếc tùy giới và loài.
- Khác nhau ở đực và cái (đối với loài đơn tính).
- Số lượng ít chỉ có 1 cặp hay 1 chiếc.
- Mang gen quy định giới tính và tính trạng liên kết giới tính.

Chia sẻ cho bạn bè

Phân biệt NST thường và NST giới tính
4 stars - "Phân biệt NST thường và NST giới tính" SEO Blogspot
Super Plugin Rating: 7 out of 10
Phân biệt NST thường và NST giới tính Phân biệt NST thường và NST giới tính
Review: 5 - "Phân biệt NST thường và NST giới tính" by , written on 16:51
Trong tế bào tồn tại hai loại NST là NST thường và NST giới tính, giữa hai loại này, có những điể...
Dienthoaicola.com

Phân biệt NST thường và NST giới tính

Average rating: 4.9, based on 89 reviews from $0.99 to $99