Sinh học online, giải trí hài hước

Một số công thức toán Sinh học Phân li độc lập


Tài liệu của thầy Lê Đình Hưng

1. Xác định số lượng và các loại giao tử:

Số lượng giao tử = 2n (n là số cặp gen dị hợp).
Các loại giao tử được viết theo sơ đồ nhánh. Ví dụ cá thể có kiểu gen AaBbDd sẽ 23=8 giao tử như sau:

Cách viết giao tử quy luật phân li độc lập

Kiểu gen
Các loại giao tử
Số cặp gen dị hợp
Số lượng giao tử
AABB
AB
0
20=1
AAbb
Ab
aaBB
aB
aabb
ab
AaBB
AB, aB
1
21=2
Aabb
Ab, ab
AABb
AB, Ab
aaBb
aB, ab
AaBb
AB, Ab, aB, ab
2
22=4
AaBbDd
ABD, ABd, AbD, Abd, aBD, aBd, abD, abd
3
23=8

2. Xác định số tổ hợp giao tử, số kiểu gen, số kiểu hình, tỉ lệ kiểu gen, tỉ lệ kiểu hình của kết quả lai:

P
Số tổ hợp giao tử
Số kiểu gen
Số kiểu hình
Tỉ lệ kiểu gen
Tỉ lệ kiểu hình
AaBb × AaBb
4 × 4 = 16
3 × 3 = 9
2 × 2 = 4
(1:2:1)(1:2:1) =
4:2:2:2:2:1:1:1:1
(3:1)(3:1) =
9:3:3:1
AaBb × abb 
AaBb × aaBb
4 × 2 = 8
3 × 2 = 6
2 × 2 = 4
(1:2:1)(1:1) =
1:2:1:1:2:1
(3:1)(1:1) =
3:3:1:1
AaBb × aabb
4 × 1 = 4
2 × 2 = 4
2 × 2 = 4
(1:1)(1:1) =
1:1:1:1
(1:1)(1:1) =
1:1:1:1
Aabb × aabb
aaBb × aabb
2 × 1 = 2
2 × 1 = 2
2 × 1 = 2
(1:1)1 =
1:1
(1:1)1 =
1:1
AaBbDd × AaBbDd
8 × 8 = 64
3 × 3 × 3 = 27
2 × 2 × 2 = 8
(1:2:1)(1:2:1)(1:2:1) = 8:4:4:4:4:2:2:2:2
4:2:2:2:2:1:1:1:1
4:2:2:2:2:1:1:1:1
(3:1)(3:1)(3:1)=
27:9:9:9:3:3:3:1
Cá thể dị hợp n cặp gen tự phối
2n × 2n
3n
2n
(1:2:1)n
(3:1)n

Không có nhận xét nào:

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...