Sinh học online, giải trí hài hước

Đặc điểm hoạt động thần kinh cấp cao ở người


             Trên cơ sở các công trình nghiên cứu của mình, I.P.Pavlov đã nhận định rằng các quy luật hoạt động phản xạ có điều kiện ở động vật cũng là các quy luật hoạt động thần kinh cấp cao ở người. Tuy nhiên, do ở người có tín hiệu thứ hai nên những biểu hiện của quy luật chung đó trong hoạt động thần kinh cấp cao ở người và động vật có sự khác nhau.

Tư duy
  Đặc điểm đặc trưng trong hoạt động thần kinh cấp cao ở người là sự có mặt hai hệ thống tín hiệu và sự tác động qua lại giữa chúng. Chính nhờ có sự khác biệt này, thông qua hoạt động thần kinh cấp cao đã tách con người ra khỏi động vật và đặt con người vào vị trí cao hơn mọi động vật. 

 Hệ thống tín hiệu thứ nhất và thứ hai trong hoạt động thần kinh cấp cao ở người
 Hoạt động thần kinh cấp cao của người so với động vật có sự khác nhau về mức độ phát triển của quá trình phân tích và tổng hợp. Điều đó không chỉ do sự phát triển và hoàn thiện liên tục trong quá trình tiến hoá các cơ chế hoạt động vỏ não có ở tất cả các loài động vật bậc cao, mà còn do sự xuất hiện trong quá trình phát triển lịch sử của loài người cơ chế mới của hoạt  động  đó. Cơ chế này  được hình thành trong quá trình lao động, đó là tiếng nói - phương tiện giao tiếp giữa người với nhau.  


 Như vậy, ở người trong hoạt động thần kinh cấp cao có sự tham gia của hai hệ thống tín hiệu: một hệ thống tín hiệu gồm các kích thích tự nhiên được I.P.Pavlov gọi là hệ thống tín hiệu thứ nhất có chung ở người và động vật và một hệ thống khác đó là tiếng nói, chỉ có ở người được I.P.Pavlov gọi là hệ thống tín hiệu thứ hai.  

 Sự xuất hiện và phát triển của tiếng nói, hoạt động nói đã làm phát triển mạnh hoạt động thần kinh cấp cao, đã làm phong phú thêm những đặc điểm hoạt động thần kinh cấp cao chỉ có riêng ở người và phức tạp hơn nhiều so với ở động vật.

 Nhờ có tiếng nói và chữ viết con người có thể hình dung được các sự kiện, hiện tượng của thế giới bên ngoài mà không cần tiếp xúc trực tiếp với chúng. Điều đó nói lên rằng mức độ tư duy của con người khác hẳn so với động vật, chỉ có con người có khả năng tư duy trừu tượng, còn ngay cả ở động vật bậc cao cũng chỉ có khả năng tư duy cụ thể mà thôi.  

Không có nhận xét nào:

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...