Sinh học online, giải trí hài hước

Hô hấp tế bào


Hô hấp là quá trình phân huỷ các chất hữu cơ để giải phóng năng lượng cung cấp cho cơ thể hoạt động. Từ năng lượng giải phóng do phân huỷ các chất hữu cơ sẽ được tích lại trong phân tử ATP để cung cấp cho các hoạt động sống cần năng lượng của cơ thể.

Ở sinh vật có 2 dạng hô hấp tuỳ thuộc sự có mặt O2 hay không, đó là hô hấp hiếu khí và hô hấp kỵ khí. Hô hấp hiếu khí là sự phân huỷ chất hữu cơ, trước hết là glucose, trong điều kiện có O2 để tạo CO2 và H2O. 


Hô hấp kỵ khí là sự phân huỷ glucose trong điều kiện không có O2. Sự phân huỷ này không hoàn toàn mà tạo ra sản phẩm là những chất hữu cơ như acid lactic, rượu ... Trong sinh giới, phần lớn thuộc nhóm sinh vật hiếu khí nên hô hấp kỵ khí chỉ xảy ra một giai đoạn ngắn, tạm thời, còn hô hấp hiếu khí là quá trình chính. Cũng có một số sinh vật, chủ yếu là vi sinh vật, chỉ có thể sống được trong môi trường kỵ khí nên chỉ tiến hành hô hấp kỵ khí.

Hô hấp đồng thời tiến hành 2 quá trình phân huỷ cơ chất (trao đổi chất) và tổng hợp ATP (trao đổi năng lượng). Hai quá trình này gắn liền với nhau cùng đồng thời xảy ra trong hô hấp. 

Trước hết các chất hữu cơ, đặc trưng là glucose bị phân giải tạo nên các chất trung gian và các sản phẩm cuối cùng là CO2. Trong quá trình phân huỷ đó hình thành một số chất trung gian có thế khử cao - làm cơ chất khử của chuỗi hô hấp ở giai đoạn sau.

Từ các chất có thế khử cao do giai đoạn 1 tạo ra thực hiện chuỗi hô hấp. Trong quá trình thực hiện chuỗi hô hấp ATP được tổng hợp.
Như vậy, thực chất hô hấp là hệ thống oxy hoá khử phức tạp, trong đó diễn ra các phản ứng oxy hoá - khử tách H2 từ cơ chất hô hấp, chuyển H2 đó đến cho O2 tạo nước.
Năng lượng giải phóng từ các phản ứng oxy hoá - khử đó được dùng để tổng hợp ATP.

Xem thêm Hô hấp hiếu khi; Hô hấp kị khí
Theo GTSHTB

DOWNLOAD:

Không có nhận xét nào:

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...