Sinh học online, giải trí hài hước

Hô hấp kị khíHô hấp kỵ khí là quá trình phân huỷ glucose trong điều kiện không có O2 tham gia. Giai đoạn đầu của hô hấp kỵ khí là đường phân. Tuy nhiên trong hô hấp kỵ khí, đường phân chỉ xảy ra giai đoạn phân huỷ lucose thành acid pyruvic và NADH - H+, còn giai đoạn NADH - H+ thực hiện chuỗi hô hấp không xảy ra vì không có O2. Bởi vậy, kết quả đường phân trong hô hấp kỵ khí là:
C6H12O6   →  2 CH3COCOOH + 2NADH+H+

Giai đoạn hai của hô hấp kỵ khí là biến đổi acid pyruvic thành các sản phẩm như etanol, acid  lactic... Giai đoạn này còn được gọi là lên enzyme. Có nhiều quá trình lên enzyme khác nhau, phổ biến nhất là lên enzyme rượu, lên enzyme lactic ...


1. Lên enzime laclic
Lên enzyme lactic là quá trình hô hấp kỵ khí phố biến ở nhiều vi sinh vật và cũng xảy ra ở một số mô thực vật khi gặp điều kiện thiếu O2.

Quá trình lên enzyme lactic xảy ra theo 2 con đường khác nhau: - Trong giai  đoạn  đường phân, sau khi tạo ra AlPG thì AlPG không bị oxy hoá thành A13PG như trong đường phân mà biến đổi trực tiếp thành acid lactic:
alpg


-  Đường phân tạo ra 2CH3COCOOH và 2NADH + H+. NADH + H+ sẽ khử  axit pyrruvic thành acid lactic
C6H12O6 + 2NAD  →  2 CH3COCOOH + 2NADH + H+
2CH3COCOOH + 2NADH + H+  →  2CH3CHOHCOOH + 2NAD

 Kết quả chung: C6H12O6   →  2CH3CHOHCOOH 

2. Lên enzyme rượu
Lên enzyme rượu cũng là hình thức hô hấp kỵ khí phổ biến ở một số nhóm vi sinh vật và ở một số mô thực vật.

Quá trình lên enzyme rượu xảy ra qua 2 giai đoạn:
- Đường phân phân huỷ glucose thành acid pyruvic và NADH - H+.

- Lên enzyme rượu:
 C6H12O6  + 2NAD  →  2CH3COCOOH + 2NADH + H+
 2CH3COCOOH  →  2CH3CHO + 2CO2
 2CH3CHO  + 2NADH + H+  →  2CH3CH2OH + 2NAD

Kết quả chung: C6H12O6   →  2CH3CH2OH + 2CO2

DOWNLOAD:

Không có nhận xét nào:

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...