Sinh học online, giải trí hài hước

Hiện tượng allele giả


Theo quan niệm cổ điển gen là đơn vị tái tổ hợp. Nếu cá thể mang hai allele lặn a1/a2 của một dãy đa allele sẽ tạo thành hai loại giao tử là a1 và a2, lai phân tích với bố mẹ đồng hợp tử lặn sẽ chỉ cho kiểu hình đột biến a1 và a2 mà không có dạng tái tổ hợp hoang dại. Ví dụ: Tuy nhiên, nhiều  thí nghiệm cho  thấy nếu  tăng  số cá  thể  thí nghiệm lên 10.000 hoặc 100.000,  thì có  thể phát hiện có dạng kiểu hình hoang dại do tái tổ hợp.
hiện tượng alen giả


Ví dụ: Trường hợp locus mắt quả trám ở ruồi giấm, có 18 allele. Khi tăng  số  cá  thể nghiên cứu  lên nhiều  lần, người  ta phát hiện các  allele xếp thành 3 nhóm A, B và C. Các allele của cùng một nhóm, khi  lai  lẫn nhau, không cho kiểu hình  tái  tổ hợp hoang dại mắt bình  thường, mà chỉ có kiểu hình mắt quả trám. Nhưng lai allele của nhóm này với allele của nhóm khác sẽ có xuất hiện kiểu hình hoang dại do tái tổ hợp. Hiện tượng này được gọi là allele giả. 

Hiện tượng allele giả cho thấy gen phân chia nhỏ về mặt tái tổ hợp, có thể xảy ra tái tổ hợp giữa các phần trong gen. Lúc đầu, hiện tượng allele giả được coi  là  trường hợp ngoại  lệ, nhưng khi  tăng  số cá  thể nghiên  cứu  lên nhiều  lần  thì rõ ràng đó  là hiện  tượng phổ biến. Nó được  tìm  thấy ở nhiều đối  tượng  khác  nhau  như  nấm  men  S.  cerevisiae,  ngô,  bồ  câu,  chuột, bacteriophage... 

Không có nhận xét nào:

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...