Sinh học online, giải trí hài hước

Gen gây chết


Tác động của gen gây chết (lethal)
Các alen gây chết là những đột biến có thể trội hoặc lặn làm giảm sức sống hoặc gây chết đối với các cá thể mang nó và do đó, làm biến đổi tỷ lệ 3:1 của Mendel. Nhiều gen có các alen ảnh hưởng lên tỷ lệ chết chứ không gây chết; các alen này được gọi là các alen có hại (deleterious).
gen gây chết


Hình 2.3 Biến đổi màu lông ở chuột.  Hình 2.4 Mèo Manx không đuôi.

Nói chung, các alen gây chết thường là lặn và gây chết ở các thể đồng hợp. Ví dụ, đột biến bạch tạng ở thực vật làm cho cây chết ở giai đoạn non vì không có diệp lục để quang hợp. Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm ởngười (xem mục II) có thể gây chết với tỷ lệ đáng kể ở tuổi trưởng thành khi alen đột biến lặn này ởtrạng thái đồng hợp.

Tuy nhiên, một số alen gây chết là những đột biến trội. Điển hình là thí nghiệm lai về màu sắc lông ở chuột của Lucien Cuénot năm 1904. Khi lai giữa hai chuột thân vàng (alen vàng là trội; Hình 2.3), ông thu được tỷ lệ xấp xỉ 2 vàng : 1 kiểu dại. Mặt khác, khi lai giữa các chuột vàng với chuột kiểu dại (màu agouti), ông thấy rằng đời con có tỷ lệ xấp xỉ 1:1.

Cuénot kết luận rằng tất cảcác chuột vàng đều là những thể dị hợp, còn các thể đồng hợp về alen vàng đều bị chết ởgiai đoạn phôi.
Bố mẹ Yy (vàng)  × Yy (vàng)
Đời con   ¼YY         :         ½Yy         :           ¼yy
             (chết)                      2 vàng     :        1 agouti

Hiện tượng "không đuôi" ở mèo Manx (được phát hiện đầu tiên ở đảo Manx năm 1935; Hình 2.4) là một tính trạng khác gây ra bởi một alen đột biến trội M; nó có hiệu quả trội ởcác thể dị hợp và gây chết ởcác thểđồng hợp. Vì vậy khi lai giữa các mèo Manx (Mm ×Mm) bao giờ cũng thu được ⅔mèo Manx không đuôi và ⅓có đuôi bình thường. 

Theo GT Di truyền học
DOWNLOAD:

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Hey there! I just discovered your web page: Blogger: Blog Sinh học
Online when I was surfing around delicious.com. It looks as though
someone appreciated your site so much they decided to bookmark
it. I'll surely be returning here more often.

Check out my site :: pakerice

Mrhoa nói...
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trần Chuyên là nhà nói...

Vãi nồi mấy thánh chém tiếng anh ghê vl :v

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...