Sinh học online, giải trí hài hước

Công nghệ sinh học truyền thống và hiện đại


1. Công nghệ sinh học truyền thống (traditional biotechnology)
Bao gồm: 
+ Thực phẩm lên men truyền thống (food of traditional fermentations)
+ Công nghệ lên men vi sinh vật (microbial fermentation technology)
+  Sản  xuất  phân  bón  và  thuốc  trừ  sâu  vi  sinh  vật  (production  of microbial fertilizer and pesticide)
+ Sản xuất sinh khối giàu prôtêin (prôtêin-rich biomass production)
+ Nhân  giống  vô  tính  bằng  nuôi  cấy mô  và  tế  bào  thực  vật  (plant micropropagation)
+ Thụ tinh nhân tạo (in vitro fertilization)

2. Công nghệ sinh học hiện đại (modern biotechnology)
Đầu những năm 1980, đã bắt đầu hình thành công nghệ sinh học hiện đại  là  lĩnh vực công nghiệp sử dụng hoạt động sinh học của các  tế bào đã được  biến  đổi  di  truyền. Công  nghệ  sinh  học  hiện  đại  ra  đời  cùng  với  sự xuất hiện kỹ  thuật gen. Cơ  sở  sinh học được áp dụng ở đây bao gồm  sinh học phân  tử,  sinh học  tế bào, hóa  sinh học, di  truyền học, vi  sinh vật học, miễn dịch học, cùng các nguyên lý kỹ thuật máy tính...

Bao gồm:
+ Nghiên cứu genome (genomics)
+ Nghiên cứu proteome (proteomics)
+ Thực vật và động vật chuyển gen (transgenic animal and plant)
+ Động vật nhân bản (animal cloning)
+ Chip DNA (DNA chip)
+ Liệu pháp tế bào và gen (gene and cell therapy) 
+ Prôtêin biệt dược (therapeutic prôtêin)
+ Tin sinh học (bioinformatics)
+ Công nghệ sinh học nano (nanobiotechnology)
+ Hoạt chất sinh học (bioactive compounds)

Theo GT Nhập môn công nghệ sinh học
  

DOWNLOAD:

Không có nhận xét nào:

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...