Sinh học online, giải trí hài hước

Công thức xác định tần số xuất hiện các tổ hợp gen khác nhau về nguồn gốc NST


NST

a. Tổng quát:
   Để giải các bài toán về nguồn gốc NST đối với loài sinh sản hữu tính, học sinh cần hiểu được bản chất của cặp NST tương đồng: một có nguồn gốc từ bố, một có nguồn gốc từ mẹ.
  Trong giảm phân tạo giao tử thì:
- Mỗi NST trong cặp tương đồng phân  li về một giao tử nên tạo 2 loại giao tử có nguồn gốc khác nhau ( bố hoặc mẹ ).
- Các cặp NST có sự phân li độc lập, tổ hợp tự do . Nếu gọi n là số cặp NST của tế bào thì:
* Số giao tử khác nhau về nguồn gốc NST được tạo nên = 2n .

→ Số tổ hợp các loại giao tử qua thụ tinh = 2n .  2n = 4n
Vì mỗi giao tử chỉ mang n NST  từ n cặp tương đồng, có thể nhận mỗi bên từ bố hoặc mẹ ít nhất là 0 NST và nhiều nhất là n NST nên:
*  Số giao tử mang a NST của bố (hoặc mẹ) = Cna
→ Xác suất để một giao tử mang a NST từ bố (hoặc mẹ) = Cna / 2n .
- Số tổ hợp gen có a NST từ ông (bà) nội (giao tử mang a NST của bố)b NST từ ông (bà) ngoại (giao tử mang b NST của mẹ) = Cna . Cnb
→ Xác suất của một tổ hợp gen có mang a NST từ ông (bà) nội b NST từ ông (bà) ngoại =   Cna . Cnb / 4n
b. VD
   Bộ NST lưỡng bội của người 2n = 46.
- Có bao nhiêu trường hợp giao tử có mang 5 NST từ bố?
- Xác suất một giao tử mang 5 NST từ mẹ là bao nhiêu?
- Khả năng một người mang 1 NST của ông nội và 21 NST từ bà ngoại là bao nhiêu?
  Giải
* Số trường hợp giao tử có mang 5 NST từ bố:
  = Cna  = C235
* Xác suất một giao tử mang 5 NST từ mẹ:
  = Cna / 2n = C235 / 223 .
* Khả năng một người mang 1 NST của ông nội và 21 NST từ bà ngoại:
  = Cna . Cnb / 4n = C231 . C2321 / 423 = 11.(23)2 / 423
DẠNG 6: TỶ LỆ GIAO TỬ
- Số loại giao tử hình thành : 2n   +   x           x: Số cặp NST có trao đổi đoạn .
- Tỉ lệ mỗi loại giao tử : 1/2n  .
- Số loại hợp tử   =   Số loại giao tử ♀. Số loại giao tử ♂.

Sưu tầm Internet

Không có nhận xét nào:

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...