Công thức xác định tần số xuất hiện các tổ hợp gen khác nhau về nguồn gốc NST

Công thức xác định tần số xuất hiện các tổ hợp gen khác nhau về nguồn gốc NST

a. Tổng quát :    Để giải các bài toán về nguồn gốc NST đối với loài sinh sản hữu tính, học...
Comment 14:25 like

NST

a. Tổng quát:
   Để giải các bài toán về nguồn gốc NST đối với loài sinh sản hữu tính, học sinh cần hiểu được bản chất của cặp NST tương đồng: một có nguồn gốc từ bố, một có nguồn gốc từ mẹ.
  Trong giảm phân tạo giao tử thì:
- Mỗi NST trong cặp tương đồng phân  li về một giao tử nên tạo 2 loại giao tử có nguồn gốc khác nhau ( bố hoặc mẹ ).
- Các cặp NST có sự phân li độc lập, tổ hợp tự do . Nếu gọi n là số cặp NST của tế bào thì:
* Số giao tử khác nhau về nguồn gốc NST được tạo nên = 2n .

→ Số tổ hợp các loại giao tử qua thụ tinh = 2n .  2n = 4n
Vì mỗi giao tử chỉ mang n NST  từ n cặp tương đồng, có thể nhận mỗi bên từ bố hoặc mẹ ít nhất là 0 NST và nhiều nhất là n NST nên:
*  Số giao tử mang a NST của bố (hoặc mẹ) = Cna
→ Xác suất để một giao tử mang a NST từ bố (hoặc mẹ) = Cna / 2n .
- Số tổ hợp gen có a NST từ ông (bà) nội (giao tử mang a NST của bố)b NST từ ông (bà) ngoại (giao tử mang b NST của mẹ) = Cna . Cnb
→ Xác suất của một tổ hợp gen có mang a NST từ ông (bà) nội b NST từ ông (bà) ngoại =   Cna . Cnb / 4n
b. VD
   Bộ NST lưỡng bội của người 2n = 46.
- Có bao nhiêu trường hợp giao tử có mang 5 NST từ bố?
- Xác suất một giao tử mang 5 NST từ mẹ là bao nhiêu?
- Khả năng một người mang 1 NST của ông nội và 21 NST từ bà ngoại là bao nhiêu?
  Giải
* Số trường hợp giao tử có mang 5 NST từ bố:
  = Cna  = C235
* Xác suất một giao tử mang 5 NST từ mẹ:
  = Cna / 2n = C235 / 223 .
* Khả năng một người mang 1 NST của ông nội và 21 NST từ bà ngoại:
  = Cna . Cnb / 4n = C231 . C2321 / 423 = 11.(23)2 / 423
DẠNG 6: TỶ LỆ GIAO TỬ
- Số loại giao tử hình thành : 2n   +   x           x: Số cặp NST có trao đổi đoạn .
- Tỉ lệ mỗi loại giao tử : 1/2n  .
- Số loại hợp tử   =   Số loại giao tử ♀. Số loại giao tử ♂.

Sưu tầm Internet

Chia sẻ cho bạn bè

Công thức xác định tần số xuất hiện các tổ hợp gen khác nhau về nguồn gốc NST
4 stars - "Công thức xác định tần số xuất hiện các tổ hợp gen khác nhau về nguồn gốc NST" SEO Blogspot
Super Plugin Rating: 7 out of 10
Công thức xác định tần số xuất hiện các tổ hợp gen khác nhau về nguồn gốc NST Công thức xác định tần số xuất hiện các tổ hợp gen khác nhau về nguồn gốc NST
Review: 5 - "Công thức xác định tần số xuất hiện các tổ hợp gen khác nhau về nguồn gốc NST" by , written on 14:25
a. Tổng quát :    Để giải các bài toán về nguồn gốc NST đối với loài sinh sản hữu tính, học...
Dienthoaicola.com

Công thức xác định tần số xuất hiện các tổ hợp gen khác nhau về nguồn gốc NST

Average rating: 4.9, based on 89 reviews from $0.99 to $99