Sinh học online, giải trí hài hước

Cách nhận diện quy luật tương tác gen

Tương tác gen

Tương tác gen là một trong những phần khó của di truyền sinh học 12 nên để giúp các bạn học sinh dễ dàng hơn trong việc phân biệt và áp dụng các quy luật tương tác gen vào giải bài tập hôm nay zsinh xin giới thiệu đến các bạn cách nhận diện quy luật tương tác gen.
1. Tương tác bổ sung

Tỉ lệ kiểu hình
Tỉ lệ kiểu gen
4 AaBb
2AaBB
2AABb
1AABB
2Aabb
1AAbb
2aaBb
1aaBB
1aabb
9:3:3:1
9A_B_
3A_bb
3aaB_
1aabb
9:3:4
9A_B_
3A_bb
3aaB_ + 1aabb
9:6:1
9A_B_
3A_bb + 3aaB_
1aabb
9:7
9A_B_
3A_bb + 3aaB_ + 1aabb

2. Tương tác át chế

Tỉ lệ kiểu hình
Tỉ lệ kiểu gen
4 AaBb
2AaBB
2AABb
1AABB
2Aabb
1AAbb
1aabb
1aaBB
2aaBb
9:3:4
9A_B_
3A_bb
3aaB_ + 1aabb
12:3:1
9A_B_ + 3A_bb
1aabb
3aaB_
13:3
9A_B_ + 3A_bb + 1aabb
3aaB_

3. Tương tác cộng gộp

Tỉ lệ kiểu hình
Tỉ lệ kiểu gen
4 AaBb
2AaBB
2AABb
1AABB
2Aabb
1AAbb
2aaBb
1aaBB
1aabb
15:1
9A_B_ + 3A_bb + 3aaB_
1aabb

4. Nhận diện qui luật tương tác gen

Kiểu tương tác
Kết quả phép lai
AaBb × AaBb
Kết quả phép lai
AaBb × aabb
Kết quả phép lai
AaBb × Aabb và phép lai AaBb × aaBb
Tương tác bổ sung
9 : 3 : 3 : 1
1 : 1 : 1 : 1
3 : 3 : 1 : 1
3 : 1 : 3 : 1
9 : 6 : 1
1 : 2 : 1
4 : 3 : 1
9 : 3 : 4
1 : 1 : 2
3 : 3 : 2
4 : 3 : 1
9 : 7
3 : 1
5 : 3
Tương tác át chế
12 : 3 : 1
2 : 1 : 1
6 : 1 : 1
4 : 3 : 1
13 : 3
3 : 1
5 : 3
7 : 1
9 : 3 : 4
1 : 1 : 2
3 : 3 : 2
4 : 3 : 1
Tương tác cộng gộp
15 : 1
3 : 1
7 : 1
1 : 4 : 6 : 4 : 1
1 : 2 : 1
3 : 3 : 1 : 1


Tài liệu của thầy Lê Đình HưngKhông có nhận xét nào:

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...