Sinh học online, giải trí hài hước

So sánh tế bào động vật và tế bào thực vật


Giống nhau:
- Đều là tế bào nhân thực.
- Màng sinh chất đều được cấu tạo theo mô hình khảm lỏng
- Thành phần đều được cấu tạo từ các chất hữu cơ và vô cơ như: prôtêin, gluxit, lipit, axit nuclêic, nước...

Khác nhau:
Tế bào động vật
Tế bào thực vật
Có màng tế bào, nhân, tế bào chất
Dị dưỡng
Hình dạng không nhất định
Thường có khả năng chuyển động 
Không có lục lạp   
Không có không bào
Chất dự trữ là glycogen 
Không có thành xenlulôzơ
Phân bào có sao, phân chia tế bào chất bằng eo thắt ở giữa tế bào.
Có màng tế bào, nhân, tế bào chất 
Tự dưỡng
Hình dạng  ổn định
Rất ít khi chuyển động
Có lục lạp
Có không bào lớn
Dự trữ bằng hạt tinh bột
Có màng thành xenlulôzơ
Phân bào có sao, phân chia tế bào chất bằng vánh ngăn

cấu tạo tế bào động vật

cấu tạo tế bào thực vật


3 nhận xét:

Unknown nói...

cần cho thêm:Ý nghĩa của sự giống và khác nhau đó

Unknown nói...

Ý nghĩa của sự giống và khác nhau đó

Unknown nói...

so sánh thêm con người nữa

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...