Sinh học online, giải trí hài hước

Vai trò của các hocmon thực vật trong sự hình thành rễ


Sự thành lập rễ bất định từ cành giâm
 Khả năng của nhiều loài cây và nhiều phần của của cây có khả năng tạo rễ bằng cách giâm dưới những  điều kiện thích hợp là yếu tố quan trọng trong việc nhân giống của nhiều loài. Thân, rễ hoặc lá có thể dùng làm nguồn cho việc nhân giống khi được kết hợp với hóa chất thích hợp, tác nhân cơ học và những điều kiện môi trường. Một trong những lợi điểm chính của phương pháp nhân giống vô tính này là cây mới được tạo thành giống như cây cha mẹ.

  Von Sachs (1882) cho rằng có một chất hay những chất nào đó trong lá, nụ và tử diệp của cây đã di chuyển đến rễ và kích thích sự tạo rễ. Hormone này đã được Bouillene và Went (1933) gọi là zhizocaline và cho đến ngày nay vẫn là một chất mang tính chất giả thuyết. Những nhóm kích thích sinh trưởng như auxin, cytokinin, gibberellin,  ethylene, brassinolide cũng như những chất  ức chế như abscisic acid, những chất hoãn sinh trưởng, và phenolic đều có  ảnh hưởng lên sự khởi sinh rễ. Ngày nay, auxin được biết là nhóm có ảnh hưởng lớn nhất trên sự tạo rễ và đã được thương mại hóa. Có những yếu tố liên quan đến sự tạo rễ và chất sinh trưởng thực vật được liệt kê sau:


 (1). Những điều kiện môi trường và dinh dưỡng của cây cha mẹ và cành cắt.
 (2). Thực hiện sự cắt cành sau khi di chuyển từ cây cha mẹ.
 (3). Khoảng nồng  độ  được chọn, phương pháp áp dụng và chất  đặc biệt
được dùng như GA1 hoặc GA4, zeatin hoặc isopentyladenine.
 (4). Giai đoạn của quá trình tạo rễ.
 (5). Những tương tác giữa những chất sinh trưởng thực vật đã biết và chưa
biết.

- Auxin: Ảnh hưởng lớn trên sự kích thích ra rễ và đã được thương mãi hóa. Các chất tổng hợp như IBA và NAA đã cho hiệu quả kích thích tạo rễ hơn cả IAA. Có nhiều báo cáo cho rằng auxin liên quan đến sự khởi tạo rễ bất định và sự phân chia đó của những khởi đầu thì phụ thuộc vào auxin nội sinh hay ngoại sinh. Auxin cũng ức chế tạo rễ với nồng độ cao. Trong nhiều trường hợp, tính nhạy cảm với chất sinh trưởng thực vật thì quan trọng hơn nồng độ. Nghiên cứu với mô thực vật chuyển gene cho thấy rằng sự truyền plasmic Ri (root-inducing) vào trong mô thực vật đã gia tăng tính nhạy cảm của chúng với auxin.

- Cytokinin: Tỉ lệ cao của cytokinin/ auxin kích thích sự phát triển chồi và ức chế sự phát triển rễ.
- Gibberellin: Ức chế sự thành lập rễ (dưới những điều kiện đặc biệt kích thích sự tạo rễ).
 - ABA và những chất ức chế sinh trưởng:
   + ABA ức chế sự phát triển rễ.
   + Chất ức chế sinh tổng hợp GA có ảnh hưởng nhẹ lên sự kích thích sự tạo rễ bất định, giảm GA nội sinh và giảm sự phát triển của chồi.
- Ethylene kích thích sự thành lập rễ bất định.
- BR ức chế sự thành lập rễ.

Theo GTSTTV


DOWNLOAD:

Không có nhận xét nào:

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...