Sinh học online, giải trí hài hước

So sánh quá trình phiên mã của nhân sơ và nhân thực

Sự phiên mã của tế bào nhân thực có những điểm giống và khác nhau
phiên mã, polixom


a, Giống nhau
- Đều cần nguyên liệu là ADN khuôn, enzim ARN polimeraza, các nucleotit tự do (A, U, G, X), riboxom, mARN.
- Đều theo nguyên tắc bổ sung A - U, G- X.
- Đều xảy ra theo chiều 5' --> 3'.

a, Khác nhau
Nhân sơ
Nhân thực
- Chỉ có 1 loại ARN polimeraza chịu trách nhiệm tổng hợp tất cả các loại ARN (mARN, tARN, rARN)

- mARN chứa thông tin của nhiều gen nối tiếp nhau (policistronic mARN).
- Quá trình phiên mã đơn giản hơn.
- Sau khi được tổng hợp mARN tham gia vào dịch mã.
- ARN polimeraza II chịu trách nhiệm tổng hợp mARN còn hai ARN-polimeraza khác tổng hợp ARN của riboxom và các loại ARN khác.
- mARN chứa thông tin của một gen (monocistronic ARN)
- Quá trình xảy ra phức tạp hơn
- Sau khi tổng hợp, mARN chưa được dùng để dịch mã mà phải trải qua quá trình chế biến thành mARN trưởng thành.
+ Gắn chóp: Khi mạch mARN đang tạo ra có độ dài 20-30 nucleotit thì đầu 5’P được enzim nối thêm vào chất 7 – methyl guanozin.
+ Thêm đuôi poli A: Một đoạn ngắn mARN bị cắt và các adenin được gắn vào tạo thành đuôi poli A ở đầu 3’
+ Cắt rời các intron và nối các exon lại với nhau.
(Mặc dù đa phần mARN của nhân thực cần gắn chóp, đuôi và cắt bỏ intron nhưng không phải tất cả chúng đều được chế biến như vậy.)DOWNLOAD:

Không có nhận xét nào:

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...