Liên kết Blog


Để cùng nhau phát triển nên mình mong muốn trao đổi liên kết với các blog/website.
Bạn nào có nhu cầu thì add mình trước với
Tiêu đề: Blog Sinh học Online
Mô tả: Blog sinh học Online, nơi chia sẻ kiến thức và ôn thi trực tuyến sinh học.
Link: http://www.sinhk33.com/

Hoặc coppy dòng sau:
<a title="Blog sinh học Online, nơi chia sẻ kiến thức và ôn thi trực tuyến sinh học." href="http://www.sinhk33.com/" target="_blank">Blog Sinh học Online</a>
Sau đó comment vào bên dưới, mình sẽ add lại bạn ngay khi mình online.