Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng năm, 2012

Liên kết Blog

Để cùng nhau phát triển nên mình mong muốn trao đổi liên kết với các blog/website.
Bạn nào có nhu cầu thì add mình trước với
Tiêu đề: Blog Sinh học Online
Mô tả: Blog sinh học Online, nơi chia sẻ kiến thức và ôn thi trực tuyến sinh học.
Link: http://www.sinhk33.com/

Hoặc coppy dòng sau:
<a title="Blog sinh học Online, nơi chia sẻ kiến thức và ôn thi trực tuyến sinh học." href="http://www.sinhk33.com/" target="_blank">Blog Sinh học Online</a>
Sau đó comment vào bên dưới, mình sẽ add lại bạn ngay khi mình online.