Sinh học online, giải trí hài hước

Sinh học 12: Học thuyết tiến hóa của Lamac

Lamac giải thích như thế nào về tính đa dạng của sinh giới? Lý do Lamac chưa thành công trong việc giải thích tính hợp lí của các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật là gì?

Giới sinh vật đang tồn tại nổi bật ở tính đa dạng và tính hợp lí. Hai đặc điểm đó được giải thích theo những quan điểm khác nhau.
học thuyết lamac


1. Học thuyết tiến hóa của Lamac: Sinh vật tồn tại được nhờ tính đa dạng, hợp lí. Lamac đã xây dựng học thuyết có hệ thống về sự tiến hóa của sinh vật gồm các đặc điểm chính sau:

- Tiến hóa không đơn thuần là sự biến đổi mà là sự phát triển có kế thừa lịch sử. Nâng cao dần trình độ tổ chức từ đơn giản đến phức tạp. 

- Những biến đổi của cơ thể do tác dụng của ngoại cảnh hoặc do hoạt động của cơ quan đều được di truyền và tích lũy (di truyền tập nhiễm).

- Điều kiện ngoại cảnh là nguyên nhân chính (động lực) gây ra sự biến đổi dần dần và liên tục của các loài, không có loài nào bị đào thải.

2. Sự giải thích tính đa dạng của sinh giới theo Lamac 

- Theo Lamac, điều kiện ngoại cảnh không đồng nhất và thường xuyên thay đổi là nguyên nhân chính của những biến đổi dần dần và liên tục. Những biến đổi nhỏ được tích lũy qua thời gian dài đã tạo nên những biến đổi sâu sắc trên cơ thể sinh vật.

- Lamac cho rằng tác động của ngoại cảnh hoặc tập quán hoạt động của động vật dẫn đến những biến đổi trên cơ thể sinh vật. Những biến đổi này đều được di truyền và tích lũy qua các thế hệ (di truyền tập nhiễm hay đặc tính thu được trong đời sống cá thể) đưa đến sự hình thành loài mới.

- Thông qua sự tích lũy các biến dị đã hình thành nên tính đa dạng của sinh vật.

- Ông cho rằng sinh vật vốn có một khuynh hướng không ngừng vươn lên tự hoàn thiện. 

3. Lamac chưa thành công trong việc giải thích tính hợp lí của các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật.

- Theo Lamac, do ngoại cảnh thay đổi chậm nên sinh vật có khả năng thích nghi kịp thời và trong lịch sử không có loài nào bị đào thải. Điều này không đúng với các bằng chứng cổ sinh vật học vì trong lịch sử tiến hóa có hàng triệu loài sinh vật bị diệt vong. 

- Lamac quan niệm sinh vật vốn có khả năng phản ứng phù hợp với sự thay đổi điều kiện môi trường và mọi cá thể trong loài đều nhất loạt phản ứng theo cách giống nhau trước điều kiện mới. Điều này cũng không còn phù hợp với điều kiện ngày nay về biến dị trong quần thể.

Những hạn chế trên đã làm Lamac chưa thành công trong việc giải thích sự hợp lí của các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật. 

Không có nhận xét nào:

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...