Sinh học online, giải trí hài hước

Sinh học 12: Gen và cấu trúc của gen

Nêu khái niệm và cấu trúc của gen


1. Khái niệm gen

Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hóa cho một sản phẩm xác định (chuỗi pôlipeptit hoặc ARN)
ADN


2. Cấu trúc của gen
- Ở một số chủng virut, gen có cấu trúc mạch đơn ADN hoặc ARN mạch đơn.

- Ở sinh vật nhân thực, gen có cấu trúc xoắn kép được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung.

- Các gen khác nhau có số lượng và trình tự các nuclêôtit khác nhau.

- Mỗi gen mã hóa cho prôtêin điển hình gồm 3 vùng trình tự nuclêôtit. Vùng điều hòa nằm ở đầu 3' mạch mã gốc của gen mang tín hiệu khởi động và kiểm soát phiên mã. Tiếp theo là vùng mã hóa mang thông tin mã hóa cho các axit amin. Vùng kết thúc nằm ở đầu 5' mạch mã gốc của gen, mang tín hiệu kết thúc phiên mã.

- Vùng mã hóa có cấu trúc phân mảnh hoặc không phân mảnh tùy thuộc vào sinh vật. Các gen của sinh vật nhân sơ có vùng mã hóa liên tục. Phần lớn các gen của sinh vật nhân thực có vùng mã hóa không liên tục. Xen kẽ giữa các đoạn mã hóa axit amin (exon) là các đoạn không mã hóa axit amin (intron). Các gen như vậy gọi là gen phân mảnh. Số lượng exon và intron của các gen khác nhau là khác nhau.

- Ví dụ ovalbumin của gè có tới 7 intron xen kẻ giữa 8 exon, còn gen beta-globulin lại có 2 intron xen kẽ 3 exon. 

Phân biệt gen của nhân sơ và nhân thực, gen trong nhân và ngoài nhân.

Gen của sinh vật nhân sơ
Gen của sinh vật nhân thực
- ADN xoắn kép, mạch vòng, trần

- Gen không phân mảnh

- Có gen ngoài nhân là các plasmit.
- ADN xoắn kép, mạch thẳng, liên kết với prôtêin  loại histon
- Gen phân mảnh, xen giữa các đoạn exon là đoạn intron
- Gen ngoài nhân là gen trong ti thể và lạp thể. Chỉ mới phát hiện một loại nấm men có plasmit.


Gen trong ti thể và lục lạp của sinh vật nhân thực giống cấu trúc gen của sinh vật nhân sơ.
Plasmit của sinh vật nhân sơ có số lượng lớn, dạng vòng, kích thước nhỏ

Không có nhận xét nào:

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...