Sinh học online, giải trí hài hước

Trắc nghiệm sinh học 12: Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất

Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12 phần tiến hóa: Sự phá sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất
SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT 

Câu 1: Hợp chất nào sau đây không có mặt với số lượng lớn trong điều kiện khí hậu nguyên thủy của Trái Đất?
A. Nước
B. Khí cacbônic
C. Nitơ
D. Ôxi

Câu 2: Cơ thể sống xuất hiện đầu tiên thuộc dạng nào sau đây?
A. Nhân sơ
B. Nhân thực
C. Đơn bào nhân thực
D. Đa bào nhân thực

Câu 3: Khí quyển có nhiều ôxi khi loài sinh vật nào sau đây ngự trị?
A. Vi khuẩn
B. Vi khuẩn lam
C. Động vật đơn bào
D. Nấm

Câu 4: Hiện tượng nào xảy ra gần đây nhất trong lịch sử Trái Đất?
A.  Hình thành ôxi
B. Xuất hiện côn trùng
C. Xuất hiện thực vật có hoa
D. Xuất hiện loài người

Câu 5: Chất hữu cơ không được hình thành từ chất vô cơ trong điều kiện ngày nay vì:
A. Không có năng lượng thiên nhiên
B. Không có đủ phân tử vô cơ như trong điều kiện nguyên thủy
C. Ôxi tự do trong khí quyển hoặc các sinh vật sẽ phân giải các chất hữu cơ được tạo thành.
D. Tất cả các câu trên đều sai

Câu 6: Thí nghiệm tổng hợp các chất hữu cơ từ chất vô cơ nói lên điều gì?
A. Sự sống được hình thành trong ống nghiệm
B. Các dạng sống nguyên thủy giải phóng nhiều ôxi vào khí quyển
C. Các phân tử hữu cơ đơn giản có thể được hình thành một cách ngẫu nhiên trong điều kiện giống như điều kiện khí quyển nguyên thủy của trái đất.
D. Các phân tử prôtêin  được tạo ra trong ống nghiệm

Câu 7: Đại phân tử sinh học có khả năng tự nhân đôi xuất hiện đầu tiên là:
A. ADN
B. ARN
C. Prôtêin  
D. Lipit

Câu 8: Bò sát cổ ngự trị
A. Cuối kỉ Krêta
B. Kỉ Đêvôn
C. Kỉ Jura
D. Kỉ Silua

Câu 9: Loài người xuất hiện vào
A. Kỉ Cacbon thuộc đại Cổ sinh
B. Kỉ Krêta đại Trung sinh
C. Kỉ Đệ tứ đại Tân sinh
D. Kỉ Đệ tam, đại Tân sinh

Câu 10: Sự phát sinh và tiến hóa của loài người, chịu sự tác động của nhân tố nào sau đây?
A. Nhân tố sinh học như đột biến gen, đột biến NST
B. Nhân tố chọn lọc tự nhiên như núi lửa, phóng xạ,..
C. Nhân tố xã hội
D. Nhân tố sinh học và nhân tố xã hội

Câu 11: Nhân tố nào đóng vai trò quyết định trong sự hình thành loài người
A. Biết dùng lửa sưởi ấm
B. Não bộ lớn và đi bằng 2 chân
C. Đời sống tập đoàn
D. Đời sống xã hội và có ngôn ngữ, tư duy

Câu 12: Trình tự đúng trong các giai đoạn phá sinh sự sống trên Trái Đất
A. Tiến hóa hóa học à Tiến hóa Sinh học à Tiến hóa tiền sinh học
B. Tiến hóa Sinh học à Tiến hóa tiền sinh học à Tiến hóa hóa học
C. Tiến hóa hóa học à Tiến hóa tiền sinh học à Tiến hóa Sinh học
D. Tiến hóa tiền sinh học à Tiến hóa hóa học à Tiến hóa Sinh học

Câu 13: Chất nào sau đây chưa có trong khí quyển nguyên thủy
A. Hơi nước
B. Cácbônic
C. Amôniac
D. Ôxi

Câu 14: Kết quả của quá trình tiến hóa tiền sinh học tạo ra
A. các đại phân tử tự tái bản
B. các hợp chất prôtêin, gluxit, lipit
C. các tế bào sơ khai
D. tế bào nhân sơ

Câu 15: Trong điều kiện hiện nay của Trái Đất, các hợp chất hữu cơ được hình thành bằng:
A. con đường hữu cơ trong cơ thể sống
B. con đường vô cơ ngoài tự nhiên
C. con đường nhân tạo do con người tạo ra
D. con đường nhân tạo và con đường hữu cơ trong cơ thể sống

Câu 16: Phát biểu không đúng về tế bào nguyên thủy:
A. Tế bào nguyên thủy là tập hợp các đại phân tử trong một hệ thống mở, có màng lipôprôtêin  bao bọc bên ngoài.
B. Tế bào nguyên thủy gồm một cấu trúc màng lipôprôtêin bao bọc quanh các đại phân tử hòa tan, không trao đổi chất với môi trường.
C. Sự xuất hiện của tế bào nguyên thủy là bước khởi đầu cần thiết cho sự xuất hiện cơ thể sống đơn bào đầu tiên.
D. Tế bào nguyên thủy cũng chịu tác dụng của chọn lọc tự nhiên trên cơ sở đột biến gen và tác động của ngoại cảnh.

Câu 17: Kết quả của tiến hóa sinh học
A. các tế bào nguyên thủy
B. các cơ thể nhân sơ
C. các sinh vật nhân thực
D. toàn bộ sinh giới

Câu 18: Phát biểu đúng về ý nghĩa của hóa thạch
A. Hóa thạch là bằng chứng tiến hóa và phát triển của sinh vật
B. Hóa thạch là căn cứ để xác định lịch sử phát sinh, phát triển và diệt vong của sinh vật
C. Hóa thạch là căn cứ để xác định tuổi của lớp đất đá chứa chúng
D. Hóa thạch là dẫn liệu nghiên cứu lịch sử sinh vật và lịch sử Trái Đất

Câu 19: Sự kiện xảy ra ở kỉ Silua
A. Phát sinh thực vật, tảo biển ngự trị
B. Cây có mạch và động vật lên cạn
C. Dương xỉ phát triển mạnh
D. Phát sinh các ngành động vật, phân hóa tảo

Câu 20: Bò sát phát sinh vào thời kì
A. Than đá
B. Pecmi
C. Tam Điệp
D. Jura

Câu 21: Thú và chim phát sinh ở
A. Tam Điệp
B. Jura
C. Phấn trắng
D. Pecmi

Câu 22: Kỉ nào sau đây không thuộc đại Trung sinh
A. Kreta
B. Jura
C. Triat
D. Pecmi

Câu 23: Hóa thạch nhân sơ cố nhất xuất hiện ở
A. đại Thái cổ
B. đại Nguyên Sinh
C. đại Trung sinh
D. đại Tân sinh

Câu 24: Để xác định tuổi tuyệt đối của các lớp đất đá, người ta dựa vào
A. dựa vào thời gian lắng đọng của các lớp trầm tích
B. tuổi của Trái Đất
C. thời gian bán rã của đồng vị phóng xạ có trong hóa thạch
D. thời gian bán rã của cacbon hoặc urani

Câu 25: Trình tự đúng về sự xuất hiện các đại địa chất trong lịch sử phát triển của Trái Đất
A. Đại Tân sinh --> Đại Trung sinh --> Đại Cổ sinh --> Đại Nguyên sinh --> Đại Thái cổ
B. Đại Thái cổ --> Đại Cổ sinh --> Đại Nguyên sinh --> Đại Trung sinh --> Đại Tân sinh
C. Đại Tân sinh -->  Đại Nguyên sinh --> Đại Trung sinh --> Đại Cổ sinh --> Đại Thái cổ
D.  Đại Thái cổ --> Đại Nguyên sinh --> Đại Cổ sinh --> Đại Trung sinh --> Đại Tân sinh


3 nhận xét:

Con Yêu Đến Trường nói...

Ad cho mình hỏi là cái phần trắc nghiệm này có được dùng thử mãi mãi không??/

Mrhoa nói...

Có bạn à, miễn phí

Chuyện về cô gái mạnh mẽ nói...


Thầy ơi, thầy gửi cho e xin tài liệu tiến hóa với nhé. E cảm ơn thầy.

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...