Sinh học online, giải trí hài hước

Sinh học 12: Tiến hóa - Các giai đoạn tiến hóa

I. QUÁ TRÌNH TIẾN HÓA HÓA HỌC

Quá trình trình tiến hóa hóa học diễn ra qua 3 bước:
khí quyển nguyên thủy

1. Sự hình thành các chất hữu cơ đơn giản từ các chất hữu cơ đơn giản

- Trong khí quyển nguyên thủy của Trái Đất có chứa các khí như hơi nước, khí cácbônic, khí amôniac và rất ít khí nitơ... Khí ôxi chưa có trong khí quyển nguyên thủy.


- Dưới tác dụng của nhiều nguồn năng lượng tự nhiên (bức xạ nhiệt của Mặt Trời, phóng điện trong khí quyển, phân rã của các nguyên tố phóng xạ) từ các chất vô cơ đã hình thành các hợp chất hữu cơ đơn giản gồm 2 nguyên tố C và H như cacbonhiđrô ; những hợp chất hữu cơ gồm 3 nguyên tố C, H, O như saccarit và lipit; những hợp chất hữu cơ gồm 4 nguyên tố C, H, O, N như axit amin và nuclêôtit.

2. Sự hình thành các đại phân tử hữu cơ từ các chất đơn giản.

- Các chất hữu cơ đơn giản hòa tan trong các đại dương nguyên thủy, trên nền đáy bùn sét của đại dương, chúng có thể cô đọng lại và hình thành các đại phân tử trùng hợp như: prôtêin (do sự trùng hợp các axit amin) và axit nuclêic (do sự trùng hợp các nuclêôtit).

3. Sự hình thành các đại phân tử tự nhân đôi

Axit nuclêic (ARN và ADN) là những phân tử có khả năng tự nhân đôi. So với ADN thì ARN có cấu trúc đơn giản hơn. Người ta giả thuyết rằng ARN xuất hiện trước vì chúng có khả năng tự xúc tác để tự tái bản sản sinh ra phân tử giống hệt mình. Dần dần ADN được hình thành và dưới tác động của chọn lọc tự nhiên - ADN đóng vai trò là chất lưu trữ thông tin di truyền, còn ARN chỉ đóng vai trò là chất truyền đạt thông tin di truyền như chúng ta thấy ngày nay.

II. TIẾN HÓA TIỀN SINH HỌC

- Sự xuất hiện các đại phân tử như ADN, ARN cũng như prôtêin chưa thể hiện sự sống. Sự sống chỉ thể hiện khi có sự tương tác của các đại phân tử trong trong một tổ chức nhất định là tế bào. Sự xuất hiện các tế bào nguyên thủy - tức là tập hợp của các đại phân tử trong một hệ thống mở có màng lipôprôtêin bao bọc ngăn cách với môi trường ngoài nhưng có khả năng trao đổi chất với môi trường là bước khởi đầu cần thiết cho sự xuất hiện cơ thể sống đơn bào đầu tiên. Các nhà khoa học cũng đã chứng minh bằng thực nghiệm rằng một hệ như vậy có thể được hình thành ngẫu nhiên từ các đại phân tử ở dạng giọt côaxecva hoặc giọt cầu trong phòng thí nghiệm. 

III. TIẾN HÓA SINH HỌC

- Từ các tế bào nguyên thủy, dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên sẽ tiến hóa hình thành nên cơ thể đơn bào đơn giản. Từ tế bào nhân sơ tổ tiên sẽ tiến hóa cho ra các dạng cơ thể nhân sơ khác cũng như các dạng cơ thể nhân thực, đầu tiên là đơn bào nhân thực, sau đó là đa bào nhân thực. Sự tiến hóa sinh học diễn ra cho đến ngày nay và tạo ra toàn bộ sinh giới vô cùng đa dạng và phong phú ngày nay. 

Không có nhận xét nào:

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...