Sinh học online, giải trí hài hước

Bằng chứng tiến hóa sinh học phân tử

Nêu những bằng chứng sinh học phân tử chứng tỏ nguồn gốc thống nhất của các loài.


- Bằng chứng sinh học phân tử cho thấy sự thống nhất về cấu tạo và chức năng của ADN, của prôtêin; về mã di truyền... của các loài. Các loài có mối quan hệ hàng càng gần nhau thì trình tự, tỉ lệ các axit amin và các nuclêôtit càng giống nhau và ngược lại.

ADN


- Cơ sở vật chất chủ yếu  của sự sống là các đại phân tử hữu cơ: Axit nuclêic (ADN, ARN), prôtêin và các pôliphôtphat. Các loài sinh vật đều có vật chất di truyền là axit nuclêic (phổ biến là ADN, trừ một số virut có vật chất di truyền là ARN). ADN có vai trò chứa đựng, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền. ADN của các loài đều được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit là A, T, G và X. 

- Tính đặc trưng cho ADN của mỗi loài là khác nhau ở thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp của các nuclêôtit. Sự giống nhau và khác nhau nhiều hay ít về thành phần, số lượng và đặc biệt là trật tự sắp xếp của các nuclêôtit phản ánh mức độ quan hệ họ hàng giữa các loài.

- Tính thống nhất của sinh giới còn thể hiện ở mã di truyền. Mã di truyền của các loài đều có đặc điểm giống nhau, thể hiện rõ nhất của mã di truyền là tính phổ biến: Thông tin di truyền của tất cả các loài đều mã hóa theo nguyên tắc chung. 

- Prôtêin có nhiều chức năng: cấu trúc, xúc tác, điều hòa...Prôtêin của các loài đều được cấu tạo từ 20 loại axit amin và mỗi loại prôtêin của loài được đặc trưng bởi thành phần, số lượng và đặc biệt là trình tự sắp xếp của các axit amin. Prôtêin là những đại phân tử sinh học có cấu trúc đa phân gồm nhiều đơn phân khác nhau goi là axit amin sắp xếp theo trình tự nhất định, đặc trưng cho từng loại prôtêin. Do đó, về mặt sinh học chỉ có một cách sắp xếp duy nhất các axit amin; đây chính là cấu trúc bậc một của prôtêin, cấu trúc này là do sự sắp xếp nghiêm ngặt nghiêm ngặt của các nuclêôtit trên gen quy định, đồng thời nó quyết định tính ổn định và đặc trưng của loại prôtêin đó.

- Quan hệ họ hàng của các loài cũng được phản ánh thông qua các yếu tố đặc trưng nói trên của prôtêin.

Các loài có quan hệ họ hàng càng gần thì nhau thì trình tự và tỉ lệ các axit amin và nuclêôtit càng giống nhau và ngược lại. Các bằng chứng sinh học phân tử cho thấy nguồn gốc thống nhất của các loài. 

Không có nhận xét nào:

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...