Sinh học online, giải trí hài hước

Sinh học 12: Bằng chứng tiến hóa tế bào học

Phân tích nhận định bằng chứng tế bào học chứng tỏ nguồn gốc thống nhất của các loài
tế bào


Học thuyết tế bào học cho rằng tất cả các sinh vật từ đơn bào đến động vật, thực vật đều được cấu tạo từ tế bào. Tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản của cơ thể sống. Sự giống nhau về cấu tạo của mọi tế bào thể hiện ở:

- Màng tế bào: Mọi tế bào đều có màng nguyên sinh bao bọc ở ngoài. Đây là màng sống do hoạt độngc ảu chất nguyên sinh tạo thành. Màng tế bào có chức năng bảo vệ khối chất nguyên sinh tế bào, điều chỉnh thành phần các chất trong tế bào; chức năng trao đổi chất: Mọi quá trình trao đổi chất của tế bào với môi trường đều diễn ra qua màng tế bào.

- Tế bào chất: là nơi diễn ra mọi hoạt động sống của tế bào và liên hệ các thành phần của tế bào làm cho tế bào trở thành một thể thống nhất.

- Các bào quan như: ti thể có vai trò quan trọng trong hô hấp tế bào, là nơi tạo năng lượng sinh học là hợp chất ATP cung cấp cho mọi hoạt động sống của tế bào. Trung thể có vai trò quan trọng trong sự phân bào quy định sự di chuyển và tập kết NST; Bộ máy Gôngi giữ vai trò quan trọng trong sự thải bỏ chất thải trong hoạt động trao đổi chất của tế bào; Ribôxôm là nơi tổng hợp prôtêin của tế bào...

- Vật chất chứa đựng, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền là các đại phân tử axit nuclêic (ADN và ARN).

Tất cả các tế bào đều được hình thành từ tế bào sống trước nó và không có sự hình thành ngẫu nhiên từ chất vô sinh. 

- Các hình thức sinh sản và sự lớn lên của cơ thể đa bào đều liên quan tới sự phân bào - phương thức sinh sản của tế bào:

+ Vi khuẩn con được sinh ra từ vi khuẩn mẹ qua trực phân.

+ Các cơ thể đa bào được hình thành qua sinh sản vô tính có liên quan mật thiết đến quá trình nguyên phân của tế bào hay bào tử.

+ Ở những loài sinh sản hữu tính, cơ thể mới được phát triển từ hợp tử thông qua quá trình nguyên phân. Hợp tử được tạo thành do sự kết hợp của 2 giao tử đực và cái qua thụ tinh.

Bên cạnh những điểm giống nhau, các loại tế bào ở các sinh vật khác nhau cũng phân biệt nhau một số đặc điểm cấu tạo do hướng tiến hóa thích nghi.

Bằng chứng tế bào học chứng tỏ nguồn gốc thống nhất của loài.

Không có nhận xét nào:

Số lượt xem tháng trước

Bài đăng phổ biến

Bài đăng nổi bật

Shop hoa tươi Quận 1 (GIAO HOA NHANH)

Đà Lạt- xứ sở mộng mơ với biệt danh thành phố ngàn hoa là địa điểm lí tưởng mà nhiều người chọn đi du lịch. Đến đây ...